skip to Main Content

OPINIE Op weg naar het stemhokje

OPINIE Op Weg Naar Het Stemhokje

Op 20 maart worden de verkiezingen voor de Provinciale Staten gehouden. In de aanloop naar de verkiezingen worden we volop geïnformeerd via de media. Maar waar gaat het allemaal over? Landelijke politici hebben het debat gekaapt. Tijd voor verandering, vindt fractievoorzitter John Steijns van de Senioren Partij Maastricht.

Door John Steijns

In de aanloop naar de verkiezingen voor Provinciale Staten worden debatten op tv en radio gedomineerd door fractievoorzitters uit de Tweede Kamer. Deze landelijke ‘kopstukken’, zoals ze wel genoemd worden, gaan steeds opnieuw vol in de slag over landelijke thema’s als het klimaatakkoord, de koopkracht en de zetelverdeling in de Eerste Kamer.

Je zou mogen verwachten dat de kiezer juist informatie krijgt over de taken van de provincie. Welke steden of dorpen kunnen uitbreiden? Is er in de toekomst nog ruimte voor het uitbreiden van bedrijventerreinen en het aanleggen van kantoorparken? Wat mogen we verwachten in de natuurgebieden en hoe wordt omgegaan met recreatieve voorzieningen in de provincie? Men zou zich ook kunnen afvragen hoe de toekomst eruitziet als het gaat om de aanleg en het onderhoud van provinciale wegen, fietspaden en bruggen? En wat te doen op gebied van verontreiniging? Tot op heden niets van dit alles.

Maximale ruimte

Wordt het stilaan niet eens tijd dat de regie vanuit Den Haag wordt losgelaten en de provinciale politiek handelt op basis van uitsluitend Limburgse omstandigheden en niet op basis van een landelijke partijlijn? Maximale ruimte voor maatwerk op provinciaal niveau, in het belang van de Limburgers. Belangen op het gebied van zorg, leefbaarheid, veiligheid en werkgelegenheid.

Het zou tot het verleden moeten behoren dat de gouverneur of deputés naar Den Haag gaan om verhaal te halen en vervolgens – vaak – met lege handen terug te keren.

Gezamenlijke kracht

Ongebonden en onafhankelijk draagt bij aan een het groeien van een stevige vertrouwensband tussen burgers en de Limburgse politiek. Waarde hechten aan het behoud van de Limburgse identiteit. Niet als onveranderlijk gegeven, maar als bindmiddel waarmee mensen die in Limburg wonen, werken en studeren, zich graag identificeren. Het wegwerken van de cultuurverschillen tussen Noord- en Zuid Limburg of Maastricht en Heuvelland zou daarbij een belangrijk uitgangspunt moeten staan.

Samen werken aan een provincie waar het goed wonen, werken en leven is voor alle inwoners, nu en in de toekomst. Dát vergt de gezamenlijke kracht en inzet van alle Limburgers, bedrijven én van overheden. Welke politieke partij durft dat aan?

 

Back To Top
×Close search
Zoeken