skip to Main Content

OPINIE Politiek mag niet alleen een kwestie van winnen of verliezen zijn

OPINIE Politiek Mag Niet Alleen Een Kwestie Van Winnen Of Verliezen Zijn

Politici zouden best wat vaker naar elkaar mogen luisteren, concludeert raadslid Henny Willems na precies één jaar raadslidmaatschap. Vaak is er al op voorhand sprake van wij-zij en dan moeten de gesprekken nog beginnen.

Door Henny Willems

Na ruim 38 jaar op verschillende manieren in een openbaar vervoerbedrijf te hebben gediend – productie, leidinggeven, doceren, processen managen – heb ik een jaar geleden de stap naar de politiek gemaakt. Ik heb bewust gekozen voor lokale politiek én voor een lokale partij. Na een jaar raadslidmaatschap kan ik concluderen: de Senioren Partij Maastricht past me geweldig.

Andere wereld

Een van de eerste dingen die mij bij mijn aantreden opvielen was dat ik in een heel andere wereld terechtgekomen was. Ik had net mijn fractiegenoten leren kennen, en maakte bovendien ook nog kennis met 35 andere collega’s. Gelukkig verliep die kennismaking uitermate snel. Met name het leerprogramma dat ons werd aangeboden, zorgde daarvoor. Maar ook had ik al heel snel in de gaten dat de politiek een wereld is die op diverse vlakken heel anders functioneert dan de buitenwereld. Zo wordt er lang niet altijd onderhandeld, maar gaat het meer om winnen en verliezen. Vaak is er al op voorhand sprake van wij-zij.

Overtuigen

Het gesprek aangaan wordt in de politiek ‘debatteren’ genoemd, maar soms lijken die debatten meer op straatgevechten dan op een middel om serieus met elkaar van gedachten te wisselen, in een poging om nader tot elkaar te komen. ‘Ik moet en zal overtuigen’, lijkt vaak de gedachte. Loopt iemand naar de interruptiemicrofoon, dan is dat vaak niet om in twee zinnen een vraag te stellen, maar om opnieuw het debat aan te gaan.

Remise

Natuurlijk is het zo dat we allemaal zo onze eigen ‘politieke kleur’ hebben, maar toch vraag ik mezelf wel eens af: waar doen we het voor? Wie dienen we eigenlijk? Politiek lijkt soms op schaken, zij het dat er wel erg vaak sprake is van een herhaling van zetten. Lukt het niet meteen om te winnen, dan wordt vaak geprobeerd om tijdwinst te behalen, met als doel het bereiken van remise. Soms ook wordt de tegenstander in verwarring gebracht en nog even in het ongewisse gelaten over de echte bedoelingen.

Luisteren naar elkaar

Voor mij persoonlijk gaat het in de politiek niet om winnen of verliezen, maar om dingen voor elkaar te krijgen. Dat kan mijns inziens alleen als je het zo eenvoudig mogelijk houdt, als je bereid bent naar elkaar te luisteren en een open houding aanneemt. Kunnen en willen leren van elkaar en openstaan voor elkaars mening, zijn wat mij voorwaarden om op een eerlijke en gedegen wijze politiek te bedrijven. Wat dat betreft leer ik als raadslid nog elke dag.

Beste keuze

Als raadslid heb ik een duidelijke rol te vervullen: ik ben vertegenwoordiger van de burgers van Maastricht. De grondbeginselen van de Senioren Partij Maastricht gebruik ik als meetlat. Een meetlat waartegen ik alle informatie leg om zo de beste keuze te maken. Lukt dat niet in alle gevallen meteen, dan zal ik er opnieuw van leren, waarbij ik altijd in gedachten houd dat ik hier zit om de belangen van het Maastrichtse volk zo goed mogelijk te bedienen. Dat is – als je het mij vraagt – mijn rol en aan die rol zal ik blijven vasthouden.

Bovenstaande opiniebijdrage is gebaseerd op de ‘reflectie’ die SPM-raadslid Henny Willems afgelopen dinsdag uitsprak naar aanleiding van het feit dat hij één jaar lid is van de Gemeenteraad Maastricht.    

Back To Top
×Close search
Zoeken