skip to Main Content

OPINIE Resultaat jaarrekening 2020 verrassend: 2,6 miljoen positief!

OPINIE Resultaat Jaarrekening 2020 Verrassend: 2,6 Miljoen Positief!

Het college van B en W had gisteren voor het eerst sinds lange tijd weer bemoedigend financieel nieuws te melden. De reden daarvoor waren enkele incidentele meevallers. Toch is er met het oog op een solide financiële toekomst nog veel werk aan de winkel, vindt John Steijns.

Tijdens een informele bijeenkomst van de gemeenteraad in MECC Maastricht heeft het stadsbestuur gisteren het voorlopige resultaat van de jaarrekening 2020 van de gemeente Maastricht gepresenteerd. De bijeenkomst werd met veel belangstelling gevolgd door een journalist van Dagblad De Limburger.

Jaarrekening 2020

Het is weliswaar een voorlopig resultaat, omdat de accountant zijn werkzaamheden nog moet afronden, maar een positief resultaat van 2,6 miljoen heeft naast mij ook veel andere raadsleden verrast. Een resultaat dat niemand had verwacht, aangezien het college in september 2020 nog was uitgegaan van een negatief resultaat.

Coronaproblematiek

Het lag geheel in de lijn der verwachtingen dat de kosten voor Jeugdzorg en WMO hoger zouden uitvallen dan begroot (5,3 miljoen). Maar uit de presentatie bleek ook dat de inkomsten van onder andere het straatparkeren en de toeristenbelasting beduidend minder waren dan begroot. Duidelijk een gevolg van de coronaproblematiek. De coronapandemie had ook grote gevolgen voor de inkomsten van onder meer het zwembad, het Centre Céramique en het theater. Tel daarnaast de verleende huurkortingen en de kwijtschelding van precario voor terrassen er maar bij op.

Opluchting

Het is dan ook volkomen te rechtvaardigen dat wij ons als Senioren Partij Maastricht grote zorgen hebben gemaakt over de financiële positie van onze stad. Het was des te meer een opluchting dat incidentele meevallers uiteindelijk hebben gezorgd voor een positief resultaat. Een voorbeeld van zo’n meevaller is de vergoeding van de landelijke overheid voor de inkomstenderving ter compensatie van de corona problematiek.

Nog veel werk

Bij het bespreken van de begroting 2020 hebben wij als Senioren Partij Maastricht aangegeven een sluitende begroting van groot belang te vinden. Nu bij het opmaken van de rekening blijkt dat, ondanks de problematiek binnen het sociaal domein en daar bovenop de coronapandemie, het jaar met een positief resultaat kan worden afgesloten, zijn wij zonder meer tevreden. Maar wel met de kanttekening dat er met het oog op de toekomst nog veel werk aan de winkel is.

 

John Steijns is fractievoorzitter van de Senioren Partij Maastricht

Back To Top
×Close search
Zoeken