skip to Main Content

OPINIE Steun van INKOM aan Nationaal Ouderenfonds valt te prijzen

OPINIE Steun Van INKOM Aan Nationaal Ouderenfonds Valt Te Prijzen

Het besluit van de organisatie van de INKOM om toenadering te zoeken tot het Nationaal Ouderenfonds is wellicht een eerste stap op weg naar ‘mixed people-concept’, een model waarin werkenden, studenten en zorgontvangers, samen optrekken, constateert John Steijns.

Door John Steijns

Volgende week staat de Maastrichtse binnenstad weer voor een groot deel in het teken van de INKOM. Een drukke en – voor zover ik het kan beoordelen – ook gezellige week, waarin veel nieuwe studenten van de Universiteit Maastricht en Zuyd Hogeschool niet alleen kennismaken met hun studieomgeving, maar ook met de stad waar ze ten minste vier jaar van hun leven zullen doorbrengen. De INKOM is een intensief kennismakingsprogramma, waarin niet alleen veel aandacht is voor de studierichting, maar ook voor wat Maastricht op sociaal, cultureel en sportief te bieden heeft.

Verbindingen

Nieuw bij de INKOM is dat de organisatie zich ook een ander doel gesteld heeft, namelijk aandacht voor de eenzaamheid waar vooral ouderen mee te kampen hebben. De organisatie wil de nieuwe lichting studenten ook met ouderen in contact brengen. Ze hoopt op die manier een bijdrage te leveren aan het tegengaan van eenzaamheid. De INKOM steunt als organisatie het Nationaal Ouderenfonds. Hierbij staat het vergroten van het sociaal netwerk centraal, maar ook het leggen van verbindingen tussen mensen met organisaties, met als doel om eenzaamheid en kwetsbaarheid aan te pakken.

Mooie opstap

Als Senioren Partij Maastricht zijn we verheugd met dit initiatief. Wij zien het als een mooie opstap om te komen tot een ‘mixed people-concept’, een model waarin werkenden, studenten en zorgontvangers, met elkaar in contact staan, samenwerken en – niet het minst belangrijk – voor elkaar zorgen. De combinatie van een grote populatie jongeren en een groeiende groep ouderen maakt Maastricht sterker. Zeker wanneer ouderen en jongeren hun kennis en vaardigheden inzetten voor elkaar. Dat komt de stad en de inwoners van de stad ten goede en daarnaast versterkt het wederzijds begrip. Wij zijn ervan overtuigd dat het studentenservicecentrum hierbij een centrale rol kan vervullen.

De eerste kleine stapjes zijn gezet. Namens de Senioren Partij Maastricht spreek ik de hoop uit dat alle nieuwe – al dan niet tijdelijke – Maastrichtenaren genieten van een mooie, onvergetelijke week.

 

John Steijns is fractievoorzitter van de Senioren Partij Maastricht in de Maastrichtse gemeenteraad

 

 

 

 

Back To Top
×Close search
Zoeken