skip to Main Content

OPINIE Toekomst binnenstad dient een permanent punt van zorg te zijn

OPINIE Toekomst Binnenstad Dient Een Permanent Punt Van Zorg Te Zijn

Door John Steijns

Tijdens de begrotingsbehandeling heeft de fractie van de Senioren Partij Maastricht een aantal beleidsonderdelen benoemd waarvoor ze de komende tijd extra aandacht zal hebben. Naast de woonprogrammering, het armoedebeleid, sport en cultuur is het behoud van onze binnenstad – als een van de belangrijkste pijlers voor onze lokale economie – een van de thema’s die wat onze fractie betreft een extra punt van zorg dient te zijn.

Voor de korte termijn zijn ook op gemeentelijk niveau alle pijlen gericht op de corona-problematiek en het oplossen daarvan. Maar ook voor de positie van onze binnenstad na het corona-tijdperk zou inmiddels volop aandacht moeten zijn.

Reeds langer vraagt SPM aandacht voor de winkelleegstand. Die is inmiddels opgelopen tot 12 procent. Dat cijfer baart ons zorgen, temeer daar de gesloten winkelpanden waarvoor de huurverplichting nog wordt voldaan niet in de berekening is meegenomen. Ook de horeca komt daardoor onder druk te staan.

Maar de problematiek reikt verder dan alleen de leegstand. Ook het gebrek aan opvolging baart zorgen. Jonge ondernemers zijn in steeds mindere mate bereid de torenhoge huren te betalen, met opnieuw ingrijpende gevolgen voor de op het eerste gezicht zo levendige binnenstad.

We staan in Maastricht voor een zware opgave, die zowel een inspanning vergt van ondernemers, belangenorganisaties en bewoners, met de gemeente in een regierol op de achtergrond.

De SPM heeft tijdens de begrotingsbehandeling ook het veranderen van retail-concepten als zorgpunt benoemd. Het aantal online aankopen  groeit met de dag. Hierdoor ontwikkelt zich een nieuw vraagstuk in de vorm van ‘overbewinkeling’, een verschijnsel dat zich voornamelijk voordoet bij landelijke ketens: te veel winkels voor een steeds kleiner wordend winkelpubliek. H&M is in Maastricht hiervoor een voorbeeld. Bij overbewinkeling worden het aantal filialen teruggebracht tot één.

Met het oog op de toekomst heeft de SPM het college van B en W de vraag voorgelegd of de infrastructuur van de (historische) binnenstad toekomstbestendig is. En wat kunnen we eraan doen om de positie van Maastricht als koopstad in stand te houden, mede in het belang van de werkgelegenheid? De retail is in Maastricht goed voor circa 15.000 banen.

Kortom: we staan in Maastricht voor een zware opgave, die zowel een inspanning vergt van ondernemers, belangenorganisaties en bewoners, met de gemeente in een regierol op de achtergrond.

De toezegging van wethouder Vivianne Heijnen (CDA, Economische Zaken) dat om samen met het centrummanagement, de lokale ondernemersorganisatie(s), bewoners, Koninklijke Horeca Nederland en andere mogelijke betrokken partners – vanuit een nog in te stellen task force – de eerste verkenningen worden gedaan, ziet de SPM als de eerste stap in de goede richting. Prima ook dat het college de handschoen oppakt en ook de gemeenteraad bij de verdere ontwikkelingen betrekt. Met als doel een duidelijk profiel voor de lange termijn.

John Steijns is fractievoorzitter van de Senioren Partij Maastricht

 

Back To Top
×Close search
Zoeken