skip to Main Content

OPINIE Snel een algeheel verbod op elke vorm van consumentenvuurwerk tijdens Oud en Nieuw

OPINIE Snel Een Algeheel Verbod Op Elke Vorm Van Consumentenvuurwerk Tijdens Oud En Nieuw

De Senioren Partij Maastricht spreekt zich krachtig uit tegen het afsteken van vuurwerk door particulieren. De partij – de SPM-fractie in de Maastrichtse gemeenteraad incluis – komt daarmee tegemoet aan de wens van de leden. Met het aangescherpte partijstandpunt wordt tevens gehoor gegeven aan duidelijke signalen vanuit de Maastrichtse samenleving. SPM-bestuurslid Ronald van Dooren legt hieronder uit waarom zijn partij voorstander is van een algeheel verbod op consumentenvuurwerk.

Door Ronald van Dooren

Sinds enige jaren wordt in Nederland een verwoede discussie gevoerd over het afschieten van vuurwerk rond Oud en Nieuw. Die discussie is heel begrijpelijk, omdat het aantal verwondingen en zelfs doden als gevolg van dat vuurwerk in hoge mate toeneemt. Daarnaast zien steeds meer mensen in dat vuurwerk enorme schade toebrengt aan het milieu. Bovendien hebben dieren – en dan met name huisdieren – er erg onder te lijden. En dan hebben we het nog niet over de gevoelens van onveiligheid die het knallen en sissen van vuurwerk bij ouderen veroorzaakt.

In Nederland ging vorig jaar voor ruim 68 miljoen euro over de toonbank. Nederland is nagenoeg het enige land ter wereld dat toestaat dat rondom de jaarwisseling vuurwerk wordt afgestoken door kinderen en – veelal dronken – volwassenen, die geen enkele deskundigheid op dat gebied bezitten. Daar komt nog eens bij dat het afsteken in veel gevallen plaatsvindt in aanwezigheid van omstanders. Gezien hun kracht en zwaarte zou je sommige projectielen eerder in een oorlogsgebied verwachten dan in een doorsnee woonwijk.

Nu het door de uitbraak van de corona-epidemie heerlijk rustig op straat geworden is, is het bijna niet meer voor te stellen hoe heftig het er tijdens Oud en Nieuw aan toe kan gaan

Tot voor kort stond onze overheid dit ronduit idiote gebruik gewoon toe. Pas na afloop van de laatste jaarwisseling gingen er stemmen op om het gebruik van vuurwerk door particulieren in elk geval in de drie grootste steden aan banden te leggen. Nu het door de uitbraak van de corona-epidemie heerlijk rustig op straat geworden is, is het bijna niet meer voor te stellen hoe heftig het er tijdens Oud en Nieuw aan toe kan gaan.

In dit kader zou ik iedereen het advies willen geven om eens te kijken naar het ongeveer zes minuten durende You Tube-filmpje How to survive Dutch fireworks, van een Canadese documentairemaker. De video verschaft ons een helder beeld van hoe er in het buitenland tegen onze ‘traditie’ van het afschieten van vuurwerk wordt aangekeken: het wordt weggezet als pure waanzin! Een objectieve buitenstaander kan zijn ogen niet geloven als hij ziet hoe volstrekt idioot sommigen met dit levensgevaarlijke goedje omgaan, meestal in het bijzijn van vele omstanders en passanten.

De documentairemaker noemt het opmerkelijk dat het afsteken vaak gebeurt door jongens die niet veel ouder zijn dan 13 jaar oud en door onder invloed zijnde mannen. Vrouwen spelen bij het afsteken van vuurwerk nauwelijks een rol.

Er is maar één manier om afdoende te kunnen handhaven en dat is een algeheel verbod op het afsteken van vuurwerk door particulieren

Hoe staat het Maastrichtse stadsbestuur in deze discussie? Op 31 maart heeft het college van B en W in een brief aan de raad, gestuurd waarin zijn plannen omtrent het afschieten van vuurwerk voor de komende jaarwisseling uit de doeken wordt gedaan.

Het college verwijst in de brief naar een reeds aangekondigde landelijke maatregel die de verkoop en het afsteken van zogenoemde enkelschotsbuizen, F3-vuurwerk, knalvuurwerk (inclusief knalstrengen) en vuurpijlen verbiedt. Volgens het college blijft er ondanks dit verbod (voor particulieren) nog genoeg vuurwerk over om af te schieten.

Als eigen, aanvullende maatregel, doet het college het voorstel om binnen de gemeente Maastricht één of meerdere vuurwerkvrije zones aan te wijzen. Deze aanwijzing zou moeten geschieden aan de hand van de klachtenpatronen van de afgelopen jaren. In de rest van de stad kan dan dus nog naar hartenlust diverse soorten niet-verboden vuurwerk worden afgeschoten. Voor politie en handhavers is het vanzelfsprekend ondoenlijk om tijdens het vuurwerkgeknal rond de jaarwisseling te bepalen of er bijvoorbeeld al dan niet enkelschotsbuizen of knalstrengen (weet u wat dat zijn?) worden afgeschoten. Er is maar één manier om afdoende te kunnen handhaven en dat is een algeheel verbod op het afsteken van vuurwerk door particulieren. Elke knal betekent in dat geval immers een overtreding!

Vuurwerkvrije zones zijn niet voldoende, want die impliceren dat er ook zones zijn waar vrijwel zonder enige restrictie vuurwerk kan worden afgestoken

De Senioren Partij Maastricht is daarom absoluut geen voorstander van het aanwijzen van vuurwerkvrije zones, want dat impliceert immers dat er ook zones zijn waar vrijwel zonder enige restrictie vuurwerk kan worden afgestoken. Op die plekken in de stad blijven in dat geval de gezondheidsrisico’s en de stress voor mens en dier gewoon bestaan.

Het NOS Journaal toonde op 1 januari van dit jaar al aan, waar het instellen van vuurwerkvrije zones toe kan leiden: in Leiden werd expres vlakbij de grens van zo’n vuurwerkvrije zone volop geknald en geschoten. Daartegen kon niet worden opgetreden. Het bestuur van de Senioren Partij Maastricht vindt het dan ook onbegrijpelijk, dat het college van B en W geen voorstander is van een algeheel vuurwerkverbod voor particulieren.

Het enige argument dat in de betreffende brief wordt aangevoerd tegen zo’n algemeen verbod is dat Maastricht tot nu toe (gelukkig) geen extreme situaties kent zoals die zich inmiddels steevast voordoen in de Randstad. Los van de vraag of je al dan niet kunt spreken van extreme situaties (ikzelf vind alleen al het ondeskundig afsteken van vuurwerk tussen omstanders en passanten al een extreme situatie) kan het college onmogelijk ontkennen dat het afsteken van vuurwerk bij met name ouderen een ernstig gevoel van onveiligheid oplevert, nog afgezien van de onbetwistbare schade aan het milieu (de CO2-uitstoot is enorm), de stress bij (huis)dieren en de ernstige gezondheidsrisico’s van zowel afstekers als omstanders.

Om deze redenen spreekt het bestuur van de Seniorenpartij Maastricht een krachtig ‘neen’ uit tegen het afsteken van vuurwerk – in welke vorm dan ook – door particulieren. Net als in heel veel buitenlandse steden (denk aan Sydney en New York) kan een centrale siervuurwerkshow – geleid door deskundige professionals – tijdens de jaarwisseling een zeer welkome vervanging zijn.

 Ronald van Dooren is vice-voorzitter van de Senioren Partij Maastricht. Hij draagt met deze opinie het officiële partijstandpunt uit

 

Back To Top
×Close search
Zoeken