skip to Main Content

Opnieuw politieke vragen over ‘onbillijke’ huurcontracten Sint Gerlachus

Opnieuw Politieke Vragen Over ‘onbillijke’ Huurcontracten Sint Gerlachus

Het huurcontract dat (toekomstige) huurders van appartementen in residentie Sint Gerlachus aan de Bieslanderweg geacht worden te ondertekenen, deugt voor geen meter en is op een aantal punten zelfs in strijd met de richtlijnen voor goed verhuurdersschap. Dat valt te concluderen uit een brief met nieuwe schriftelijke vragen over het woonzorgcomplex, die de fracties de Senioren Partij Maastricht, de PvdA en GroenLinks in de Maastrichtse gemeenteraad naar het college van B en W hebben gestuurd.

Duitse eigenaar

De drie partijen vroegen het college eerder al om opheldering over de torenhoge huurprijzen voor appartementen in het voormalige zorgcentrum Sint Gerlachus. Deze lopen, afhankelijk van de oppervlakte, op tot wel 1850 euro per maand. Voor de ‘goedkoopste’ huurwoning wordt nog altijd zo’n 1250 euro per maand in rekening gebracht. En dat terwijl de Duitse eigenaar Ferox Tower minder dan twee jaar geleden nog in de krant beweerde dat de destijds geldende huurprijzen – tussen de 600 en 800 euro – na de renovatie zouden worden gehandhaafd.

Onacceptabel

Nu zij ook beschikken over afschriften van het huurcontract dat Ferox Tower zijn huurders voorlegt, trekken de drie fracties opnieuw aan de bel. Zij vinden dat het college in elk geval met de eigenaar om de tafel moet gaan zitten ‘om deze onacceptabele huurprijzen te bespreken’. Komen de gemeente niet met de verhuurder tot een vergelijk, dan verdient het volgens de drie fracties aanbeveling om de Huurcommissie in te schakelen. Deze onafhankelijk opererende landelijke overheidscommissie belicht geschillen tussen huurders en verhuurders van woonruimte en stelt zo nodig een billijke huurprijs vast. Complicerende factor in dit geval is dat nog niet alle huurders bekend zijn en dat er dus in veel gevallen feitelijk nog geen sprake van een huurovereenkomst. Toch is het zaak dat de gemeente Maastricht de zaak niet op zijn beloop laat, zegt SPM-fractievoorzitter John Steijns. ,,Het contract ademt vooral de plichten van de huurder uit en diens rechten komen onvoldoende aan bod.”

Alles op één hoop

Zo staat volgens Steijns in het contract dat de verhuurder niet aansprakelijk is voor de schade van een huurder, als een appartement later wordt opgeleverd dan in het huurcontract is overeengekomen. ,,Volstrekt ongebruikelijk, zoiets kun je gewoon niet maken”, aldus Steijns. Daarnaast worden het ‘appartementsrecht’ en eventuele zorgverlening in het document op één hoop gegooid, terwijl deze twee begrippen volgens de wet van elkaar gescheiden moeten zijn. Een inhoudelijk uitgewerkt aanbod van zorgverlener Envida zou dan ook naast het huurovereenkomstdocument moeten worden aangeboden, aldus de drie fracties in hun brief aan het college.

Kwalijke zaak

Ook geeft de verhuurder onvoldoende duidelijkheid over het termijnbedrag voor bijvoorbeeld elektriciteit en water. Volgens de drie fracties zijn die onvoldoende onderbouwd terwijl dat wel nodig is, om te voorkomen dat huurders aan het einde van de rit met fikse eindafrekeningen komen te zitten. Ze noemen het verder ‘een kwalijke zaak’ dat eventuele noodzakelijke aanpassingen, zoals bijvoorbeeld een keuken, volgens het contract vanuit de WMO gefinancierd moet worden.

Toezeggingen

Voor SPM, PvdA en GroenLinks blijft echter voorop staan dat de eigenaar van het complex zich houdt aan zijn eerder in het openbaar gedane beloftes aangaande de huurprijzen. ,,Er zijn in het verleden toezeggingen gedaan omtrent de hoogte van de huurprijzen. Door de nieuwe huurprijzen zijn deze appartementen niet voor iedereen beschikbaar”, aldus de drie fracties in hun brief.

Back To Top
×Close search
Zoeken