skip to Main Content

Oproep Henny Willems aan college vindt gehoor: miljoenen Rijkssubsidie voor woningbouw

Oproep Henny Willems Aan College Vindt Gehoor: Miljoenen Rijkssubsidie Voor Woningbouw

Maastricht moet alles op alles zetten om alsnog in aanmerking te komen voor een grote financiële bijdrage van het Rijk, die bestemd is om versneld een groot aantal woningen in de stad te kunnen realiseren. Zo luidde de oproep van Henny Willems aan het college van burgemeester en wethouders in september vorig jaar. Zijn oproep heeft gehoor gevonden bij het college.

Volkshuisvestingsfonds

In een zogeheten Raadsinformatiebrief die vorige week aan alle raadsleden heeft gestuurd staat dat het college aanvraag heeft gedaan voor een bijdrage uit het Volkshuisvestingsfonds. De aanvraag richt zich op sloop, nieuwbouw en renovatie van woningen in de wijken Malpertuis, Pottenberg en Mariaberg. Het zou gaan om een bedrag van zo’n 3 miljoen euro.

Hoedenplank

De fractie van de Senioren Partij Maastricht krijgt van de aanvraag voor de bijdrage vanuit het Volkhuisvestingsfonds met een warm gevoel. ,,Al jaren liggen de plannen voor het herontwikkelen van bijvoorbeeld het Poortgebouw op Pottenberg en de herontwikkeling van het winkelcentrum Malpertuis op de hoedenplank”, reageert raadslid Halil Mermi. ,,Met de aanspraak op de bijdrage worden deze plannen ook daadwerkelijk realiseerbaar. Immers het gaat hier om sociale betaalbare woningbouw.”

Leefbaarheid

De aanvraag is tot stand gekomen in samenwerking met de woningcorporaties Servatius en Woonpunt. Mermi ziet hierin een bevestiging dat het gaat om sociale woningbouw die  kansen biedt, omdat de verouderde en daarmee kwalitatief slechte woningvoorraad wordt vervangen, waarbij meteen rekening kan worden gehouden met de verduurzamingsopgave waar de gemeente Maastricht voor staat. ,,Dit komt de leefbaarheid van zowel Malpertuis alsook Pottenberg ten goede”, aldus Mermi.

Back To Top
×Close search
Zoeken