skip to Main Content

OPROEP: Wat zijn uw ervaringen met de studenten in Maastricht?

OPROEP: Wat Zijn Uw Ervaringen Met De Studenten In Maastricht?

Maastricht is een aantrekkelijke stad om te wonen en niet alleen voor Maastrichtenaren. De historische binnenstad, het complete voorzieningenniveau, de landschappelijke ligging en het internationale karakter hebben ook een grote aantrekkingskracht op (internationale) studenten.

De snelle ontwikkelingen in vraag en aanbod van studentenhuisvesting vragen om aanpassing van de huidige programmering. De ontwikkelingen worden met name veroorzaakt door de verdere groei van het aantal internationale studenten aan de Universiteit Maastricht.

Uitbreiding wooneenheden

Op basis van lokale en landelijke inzichten en cijfers wordt in de nieuwe programmering uitgegaan van een groei van de behoefte met bijna 2900 eenheden tot en met het jaar 2024. In vergelijking met het huidige programma komt dit neer op een gewenste jaarlijkse uitbreiding die ruim anderhalf keer zo groot is als in de huidige programmering.

Het in de afgelopen acht jaar gerealiseerde groeipercentage van het totale aantal in Maastricht studerende studenten van 3 procent per jaar is uitgangspunt voor de komende jaren. Van deze groei ‘landt’ 80 procent in Maastricht. Het gaat daarbij om studenten die in Maastricht studeren en wonen. In de huidige programmering wordt uitgegaan van 50 procent.

Betaalbaarheid

De nadruk op grootschalige huisvesting wordt versterkt. Driekwart van het programma is toebedeeld aan grootschalige studentenhuisvesting. Huisvesting op de Health Campus maakt daar een substantieel onderdeel van uit. Veel waarde wordt gehecht aan betaalbaarheid.

Het raadsvoorstel ‘Woonprogrammering studentenhuisvesting 2019-2024’ is momenteel actueel en wordt behandeld binnen de gemeenteraad. Als woordvoerder Studentenstad namens de Senioren Partij Maastricht ben ik benieuwd naar de ervaringen van de Maastrichtse burgers met onze (internationale) studenten. Laat uw ervaringen horen!
Natuurlijk is iedereen ook van harte welkom om zijn mening te geven over onze (internationale) studenten en Maastricht Studentenstad!

Uw reactie kunt u toezenden aan: jos.boelen@gemeenteraadmaastricht.nl

Back To Top
×Close search
Zoeken