skip to Main Content

Politicus en coronacrisis: onrust onder kleine zelfstandigen duidelijk merkbaar

Politicus En Coronacrisis: Onrust Onder Kleine Zelfstandigen Duidelijk Merkbaar

Naast zijn lidmaatschap van de Maastrichtse gemeenteraad is SPM-fractievoorzitter John Steijns eigenaar van een financieel adviesbureau voor ondernemers. Hij merkt dat er veel onrust is. Bedrijven en zelfstandigen kloppen in deze tijd massaal bij hem aan voor hulp. De gevolgen van de politieke noodmaatregelen worden voor hem hierdoor ineens heel voelbaar.

Door John Steijns

Na de aankondiging door  premier Mark Rutte over de inkomensvoorziening ten behoeve van zelfstandige ondernemers die door de coronacrisis plotseling zonder werk zijn komen te zitten, zijn veel zzp’ers en andere kleine zelfstandigen aan de slag gegaan met het indienen van de aanvraag via de internetsite van de gemeente.

Worsteling

Veel ondernemers hebben deze aanvraag – waarvan was toegezegd dat die gemakkelijk te doen zou zijn – ervaren als een worsteling, iets wat ik maar al te goed begrijp. Het inloggen wilde niet altijd direct lukken. En als deze hindernis eenmaal overwonnen was, wist men zich vaak geen raad met de gevraagde informatie, onder meer over het recht op ondernemersaftrek of het zogeheten urencriterium. Een enkele ondernemer belde me tot vier keer toe, eenvoudigweg omdat hij zich geen raad wist.

‘Vrolijk’

Bovendien werden, nadat men de vragenlijst had verwerkt, een aantal bijlagen gevraagd, zoals de jaarstukken, de belastingaangifte en een actueel uittreksel uit het handelsregister. Omdat deze documenten niet direct beschikbaar waren bij het invullen van de aanvraag, werd de verbinding verbroken en kon men opnieuw beginnen. Gelukkig liet menig zzp’er of kleine ondernemer zich niet uit het veld slaan en ondernam ‘vrolijk’ een nieuwe aanvraagpoging.

Versoepeld

Zoals door de landelijke overheid aangekondigd is deze steunmaatregel een tijdelijke overbruggingsregeling met een duur van maximaal drie maanden. Deze TOZO (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers) werkt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart. De voorwaarden van de noodmaatregel zijn versoepeld. Dus geen vermogenstoets, geen levensvatbaarheidstoets en geen partnerinkomenstoets! De uitkering geschiedt vier weken na aanvraag en een voorschot is mogelijk. Daarnaast de uitkering betreft geen lening maar is een gift. Terugbetalen is dus niet aan de orde, heeft de premier laten weten. Maar let op! Is er geen inkomensschade als gevolg van de coronacrises, dan heeft men ook geen recht op de uitkering. De uitkering bedraagt maximaal € 1.653,65 bruto per maand voor gehuwden/gelijkgestelden, voorlopig voor drie maanden.

Geen barrières

De gemeente Maastricht heeft op de eigen website een steunpunt ingericht, waar ondernemers terechtkunnen voor informatie. Als lid van de Maastrichtse gemeenteraad juich ik dit initiatief van harte toe. Wel zou ik het gemeentebestuur en de uitvoerende diensten willen oproepen om bij het verwerken van de aanvragen soepelheid te betrachten en geen overbodige barrières op te werpen, al was het maar om in dit prille stadium onnodige paniek onder kleine zelfstandigen te voorkomen. Precies aangeven welke informatie in het kader van de aangekondigde vereenvoudigde procedure strikt noodzakelijk is, zou al een hele mooie stap in de goede richting zijn.

 

 

Back To Top
×Close search
Zoeken