skip to Main Content

Raad stemt in met motie: geen verbod op lachgas, wel ontmoedigingsbeleid

Raad Stemt In Met Motie: Geen Verbod Op Lachgas, Wel Ontmoedigingsbeleid

Het Maastrichtse college van burgemeester en wethouders onderzoekt welke mogelijkheden er zijn om het gebruik van lachgas in de gemeente te ontmoedigen en welke maatregelen daartoe genomen kunnen worden. Het besluit is het gevolg van een aangepaste motie, die gisteren tijdens de raadsvergadering met grote meerderheid is aangenomen.

Praktisch bezwaar

Het gaat om een oorspronkelijk initiatief van Partij Veilig Maastricht, dat al in een zeer vroeg stadium de steun kreeg van de Senioren Partij Maastricht, die al eerder aandacht voor de kwestie vroeg. Aanvankelijk wilden de initiatiefnemers het college vragen om in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) vast te leggen dat het verboden is om in delen van de stad lachgaspatronen te gebruiken of in bezit te hebben. Maar dit verzoek stuitte op een praktisch bezwaar: Maastricht beschikt niet over cijfers van de politie die een eventueel verbod rechtvaardigen. Met andere woorden: het staat niet onomstotelijk vast dat in Maastricht sprake is van een probleem als het gaat om lachgas.

Terughoudendheid

De maatregelen die de Maastrichtse gemeenteraad zou toejuichen, staan in de motie opgesomd. Zo pleit de raad voor een verbod op verkoop aan minderjarigen en een verbod op thuisbezorging. Daarnaast zouden ondernemers die lachgas aanbieden zeer terughoudend moeten zijn met adverteren. Ook wil de raad graag duidelijkheid hebben over de vraag of het mogelijk is om een ventverbod in te stellen voor specifieke terreinen waar het gebruik van lachgas plaatsvindt.

Minister van Jusititie

De maatregelen zouden eventueel kunnen worden genomen in overleg met winkeliers, eigenaars van horecagelegenheden en organisatoren van evenementen. Burgemeester Annemarie Penn-te Strake stuurt de motie ter info naar de minister van Justitie en de Tweede Kamer.

 

Back To Top
×Close search
Zoeken