skip to Main Content

Ria Makatita-Hendrix beëdigd als burgerraadslid voor de Seniorenpartij

Ria Makatita-Hendrix Beëdigd Als Burgerraadslid Voor De Seniorenpartij

Foto: het nieuwe SPM-burgerraadslid tijdens haar beëdiging

Ria Makatita-Hendrix is vandaag tijdens een digitale vergadering van de Maastrichtse gemeenteraad officeel beëdigd als burgerraadslid voor de Senioren Partij Maastricht. Ze is trots en verheugd om deel uit te mogen maken van de SPM-fractie, zo laat ze weten. ,,De fractieleden en wethouder Jim Janssen hebben mij warm verwelkomd als nieuwste lid van hun team. Ik voel me bij hen meteen op mijn plek.” Hieronder stelt zij zich kort voor.

Door Ria Makatita-Hendrix

Vanaf mijn tienerjaren ben ik al geïnteresseerd in de politiek en volg ik het politieke nieuws met veel interesse. Mijn betrokkenheid bij de medemens zit er al van jongs af aan in. In mijn jeugdjaren deed ik in de zomervakanties kindervakantiewerk en later tienerwerk in de weekenden. Nadat ik mijn vwo-diploma had gehaald ben ik in 1980 in Maastricht gaan studeren aan de Hogere Beroepsopleiding Jeugdwelzijnswerk. Na mijn afstuderen heb ik op Huize Mariënwaard gewerkt in een leefgroep voor kinderen die door omstandigheden niet thuis konden wonen. Nadat ik de trotse moeder van een prachtdochter ben geworden, heb ik 22 jaar als peuterleidster in de wijk Heer gewerkt.

Tijdens de gesprekken die ik met voormalig wethouder André Willems heb gehad, werd mij duidelijk dat maatschappelijke betrokkenheid voor ons allebei een passie was.

Al ruim negen jaar ben ik lid van het bestuur van Huurdersbelangenvereniging Woonbelang, waarvan de laatste jaren als secretaris. Deze vereniging behartigt de belangen van de huurders van (sociale) huurwoningen van de woningcorporatie Woonpunt in Maastricht & Mergelland.

Ik ben nooit lid geweest van een politieke partij, totdat ik vier jaar geleden met mensen van de Senioren Partij Maastricht in contact kwam. Vanaf dat moment groeide mijn betrokkenheid bij de politiek. Tijdens de gesprekken die ik met voormalig wethouder André Willems heb gehad, werd mij duidelijk dat maatschappelijke betrokkenheid voor ons allebei een passie was. Dat heeft mijn vertrouwen in de politiek versterkt en is voor mij de basis geweest om me verder in te zetten voor de Senioren Partij Maastricht.

Maastricht, is een sociale stad waarin iedereen meetelt en waar iedere inwoner zich kan ontwikkelen en het beste uit zichzelf kan halen.

Samen met de mede(burger)raadsleden wil ik mij inzetten voor alle inwoners van Maastricht, een sociale stad waarin iedereen (mee)telt, waar iedereen zich veilig en gewenst voelt. Waar iedere inwoner zich kan ontwikkelen en het beste uit zichzelf kan halen. En waar diegene die een duwtje of steuntje in de rug nodig heeft of een begeleidende warme hand dit, liefst laagdrempelig, kan krijgen.

Gezien mijn bestuursfunctie bij de huurdersbelangenvereniging Woonbelang zal ik geen woordvoerder zijn bij dossiers die betrekking hebben op het gebied van wonen, woningcorporaties en huurdersverenigingen. Ik zal me voornamelijk richten op het ouderenbeleid. Daarnaast zal ik mijn collega(burger)raadsleden ondersteunen op de terreinen van veiligheid, verkeer en vervoer. Dit alles onder het motto: ‘Samen met elkaar, met oog en oor voor de burger en in gesprek met de burger.’

Graag ontmoet ik u.

 

 

Back To Top
×Close search
Zoeken