skip to Main Content

Ria Makatita-Hendrix: 117 meldingen ouderenmishandeling topje van de ijsberg

Ria Makatita-Hendrix: 117 Meldingen Ouderenmishandeling Topje Van De Ijsberg

Bij Veilig Thuis Zuid-Limburg, een advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling, zijn vorig jaar 117 meldingen gedaan van ouderenmishandeling. Daarnaast zijn er 178 adviezen verstrekt aan onder meer instanties en professionals op het gebied van de ouderenzorg, waaronder hulpverleners, wijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners en huisartsen. Dat schrijft wethouder Jim Janssen (Senioren Partij Maastricht) in een brief aan SPM-burgerraadslid Ria Makatita-Hendrix. Zij had ruim een maand geleden een aantal schriftelijke vragen over het onderwerp gesteld.

Vinger aan de pols

De SPM stelt alles in het werk om ouderenmishandeling structureel op de politieke agenda te krijgen. Volgens de fractie gaat het om een zwaar onderschat probleem. Ze is van mening dat de gemeente Maastricht bij dit onderwerp nadrukkelijker een vinger aan de pols moet houden. De SPM-fractie wil dat voortaan bij elk ‘keukentafelgesprek’ gecheckt wordt of er indicaties zijn dat ouderen fysiek, psychisch dan wel materieel mishandeld worden.

Moeilijk te duiden

Wethouder Janssen zet in zijn brief uiteen wat de protocollen zijn, maar geeft tegelijkertijd aan dat het erg lastig is om het probleem helder in beeld te krijgen. Volgens hem kan in het algemeen worden gesteld dat ouderenmishandeling zich vaak afspeelt achter de voordeur. ,,Hoe vaak ouderenmishandeling exact voorkomt en hoe groot dus de daadwerkelijke problematiek van ouderenmishandeling is, is derhalve moeilijk te duiden”, schrijft hij in zijn brief. De 117 meldingen die in 2019 zijn gedaan, hebben betrekking op heel Zuid-Limburg. Over het aantal meldingen van ouderenmishandeling vanuit Maastricht bestaat op dit moment geen duidelijkheid, aangezien er niet wordt gerapporteerd per gemeente.

Bewustwording creëren

Ria Makatita-Hendrix laat in een reactie weten dat ze vreest dat de 117 meldingen het topje van de ijsberg zijn. ,,Vorig jaar juni gaf minister Hugo de Jonge bij de start van de gerichte tv-campagne over ouderenmishandeling aan dat één op de twintig ouderen te maken krijgt met mishandeling. Hij noemde dat schokkende cijfers. Vertaald naar Maastricht zou dit uitkomen op zo’n 1.300 gevallen. 117 meldingen voor geheel Zuid-Limburg geeft dan aan dat nog veel aandacht moet worden geschonken aan het creëren van bewustwording.”

Serieus opgepakt

Niettemin is ze tevreden dat het stadsbestuur de ernst van het probleem erkent. ,,Dat er binnen Veilig Thuis twee contactambtenaren acteren die specifiek zijn opgeleid voor de aanpak van ouderenmishandeling , geeft aan dat het stadsbestuur de problematiek serieus heeft opgepakt.”

 

 

 

 

 

 

Back To Top
×Close search
Zoeken