skip to Main Content

Senioren Partij Maastricht: armoededebat stap in de goede richting

Senioren Partij Maastricht: Armoededebat Stap In De Goede Richting

De fractie van de Senioren Partij Maastricht is erg blij met het initiatief van wethouder Jim Janssen (Senioren Partij Maastricht, Sociale Zaken) om een ‘stadsgesprek’ te houden over het thema ‘armoede en schulden’. Deze bijeenkomst, waarvoor iedereen die het thema om welke reden dan ook een warm hart toedraagt zich kan aanmelden, vindt maandag 15 april 2019 in Stayokay.

Terugdringen

In 2016 leefde circa 16 procent van de inwoners van Maastricht in armoede. Dat is hoger dan het landelijke gemiddelde. De gemeente Maastricht heeft zich ten doel gesteld de armoede terug te dringen en als het kan in 2030 ver onder het landelijk gemiddelde te zitten.

Preventie

Voor de Seniorenpartij Maastricht is het dan ook vanzelfsprekend dat het armoedebeleid hoog op de politieke agenda blijft staan, zegt fractievoorzitter John Steijns. ,,Wij zijn van mening dat moet worden bekeken of de instrumenten die er zijn op een slimmere manier kunnen worden aangewend. Daarbij moet de nadruk blijven liggen op het versterken van de preventie en indien mogelijk het zelfredzamer maken van mensen die in armoede leven, maar vooral ook op investeren in slimmere en innovatieve oplossingen voor mensen die  in schulden zitten.”

Hoge drempels

Volgens Steins is het daarnaast noodzakelijk dat wordt getoetst of de huidige organisatorische inrichting van schuldhulpverlening nog wel adequaat is en niet te hoge drempels opwerpt, aldus Steijns. ,,Het effectiever versterken van de schuldhulpverlening is wat de Senioren Partij Maastricht betreft een aandachtspunt. Het initiatief van wethouder Jim Janssen om een stadsgesprek te organiseren, en zo de Maastrichtse bevolking mee te laten denken en/of ideeën aan te reiken, draagt bij aan het creëren van een groot draagvlak voor de Mestreechter sjariteit en draagt bij aan een sociaal Maastricht waar het goed wonen en leven is voor alle inwoners.”

Het stadsgesprek op 15 april begint om 16.00 uur bij Stayokay Maastricht Maasboulevard 101. De bijeenkomst eindigt om 19.00 uur. Meedoen? Laat dan uiterlijk 29 maart weten of u komt en zo ja, met hoeveel personen. Stuur een mail naar hans.wintraecken@maastricht.nl of een brief naar:

Gemeente Maastricht
B&O Sociaal t.a.v. Hans Wintraecken
Postbus 1992
6201 BZ  Maastricht.

Vermeld als onderwerp ‘STADSGESPREK’.

Na aanmelding krijgt u een bevestiging. Ter voorbereiding sturen we u het onderzoeksrapport en het programma.

 

 

Back To Top
×Close search
Zoeken