skip to Main Content

Senioren Partij Maastricht bezorgd over toenemende winkelleegstand

Senioren Partij Maastricht Bezorgd Over Toenemende Winkelleegstand

De fractie van de Senioren Partij Maastricht heeft haar waardering uitgesproken voor de manier waarop het college van B en W erin geslaagd is om ondanks alles een sluitende begroting te presenteren. Fractievoorzitter John Steijns betitelde het stuk tijdens de begrotingsbehandeling als ‘een lastige legpuzzel’. Hij toonde zich tevreden over het feit dat die ‘op korte termijn’ en ‘met veel inspanningen’ kon worden gelegd.

Krachtsinspanning

,,Het is ongetwijfeld een enorme krachtinspanning geweest voor het college én het ambtelijk apparaat”, aldus de SPM-fractievoorzitter. ,,Enerzijds moesten de bezuinigingsopgave en de besluitvorming hierover – inclusief de amendementen – worden verwerkt, anderzijds moest rekening worden gehouden met een aantal nadelige financiële ontwikkelingen die zich na de behandeling van de pre-begroting hebben aangediend, zoals opnieuw een verslechtering van de financiële prognose met betrekking tot de jeugdzorg en de WMO.”

Overbewinkeling

Steijns maakte ook kenbaar er alle lof voor te hebben dat het in de begroting niet ontbreekt aan ambities en duidelijke doelstellingen. Dit ondanks te enorme bezuinigingen die moesten worden ingeboekt. Hij sprak opnieuw zijn zorgen uit over de toenemende winkelleegstand, die volgens Centrummanagement Maastricht inmiddels 12 procent bedraagt. ,,Wij vragen ons af of naast gebrek aan opvolging en de huurproblematiek of ook in Maastricht sprake is van overbewinkeling.”

Consumentengedrag

Steijns wees op het feit dat vrijwel iedereen merkt dat winkelformules aan het veranderen zijn. Dat is volgens hem mede het gevolg van een sterk veranderd consumentengedrag. Steeds meer mensen kopen hun spullen via internet en laten ze vervolgens thuisbezorgen. ,,Gezien het feit dat ook de horeca onder druk staat, is het de vraag of de huidige infrastructuur van de binnenstad toekomstbestendig is.

Werkgelegenheid

De SPM-fractievoorzitter riep het college op om goed na te denken over de vraag welke inspanningen nodig zijn om de positie van Maastricht als koopstad in stand te houden, ook in het belang van de werkgelegenheid. ,,Hoe houden we de binnenstad leefbaar? Hoe blijft de binnenstad bereikbaar en aantrekkelijk? ,,Het is een prima zaak dat het college hiermee aan de slag gaat en de raad daar in meeneemt, met als doel een duidelijk profiel voor de lange termijn.”

Woningmarkt

De Senioren Partij Maastricht pleit er ook voor de achterstand op gebied van levensloopbestendige woningen in te lopen. Volgens Steijns is het hard nodig dat daarover duidelijke afspraken worden gemaakt. ,,Niet alleen met de wooncorporaties, maar daar waar mogelijk ook met particulieren en projectontwikkelaars. Hij zei dat zijn fractie ervan overtuigd is dat betaalbare levensloopbestendige woningen de doorstroming zullen bevorderen, iets waar met name jonge starters op de woningmarkt baat bij hebben.

Back To Top
×Close search
Zoeken