skip to Main Content

Senioren Partij Maastricht blij met nieuwe opzet Centre Céramique

Senioren Partij Maastricht Blij Met Nieuwe Opzet Centre Céramique

De Senioren Partij Maastricht blijft vinden dat goed en betaalbaar muziekonderwijs van groot belang is voor de toekomst van Maastricht. De fractie is daarnaast sterk voorstander van het behoud van de bibliotheekfunctie van Centre Céramique. Daarbij is het wel belangrijk dat de locatie op Plein 1992 ook plaats biedt aan een stadsportal (een plek met allerhande informatie over Maastricht, onder meer op het gebied van stadsgeschiedenis, cultureel erfgoed en grote evenementen), aldus de SPM.

Voorbereidingskrediet

De fractie heeft deze week dan ook van harte ingestemd met het raadsvoorstel waarin gevraagd werd de geactualiseerde missie en visie van Centre Céramique-Kumulus-Natuurhistorisch Museum Maastricht te onderschrijven. Het plan, waarvoor een voorbereidingskrediet van zes ton beschikbaar is gesteld, kreeg behalve de goedkeuring van de SPM ook de steun van alle andere fracties.

Fractievoorzitter John Steijns laat weten dat zijn partij hoopvol gestemd is over een mooie toekomst voor Centre Céramique. ,,Met de realisatie van de plannen voor een nieuwe invulling van Centre Céramique zal deze locatie zich ontwikkelen tot een laagdrempelige centrale culturele locatie waar ontdekken, beleven en leren samenkomt”, is zijn verwachting.

Definitief ontwerp

In het tweede kwartaal van dit jaar wordt het definitief ontwerp voor de integratie van Kumulus Muziekschool uitgewerkt en voorgelegd aan de raad. Daarna kan dan met de uitvoering worden gestart. Naar verwachting zullen de werkzaamheden medio volgend jaar zijn afgerond.

 

 

Back To Top
×Close search
Zoeken