skip to Main Content

Senioren Partij Maastricht brengt op 14 juli werkbezoek aan De Heeg

Senioren Partij Maastricht Brengt Op 14 Juli Werkbezoek Aan De Heeg

Een delegatie van de Senioren Partij Maastricht brengt op dinsdag 14 juli een buurtbezoek aan de Maastrichtse wijk De Heeg. De bijeenkomst begint om 19.00 uur en wordt gehouden in de Hoeskamer ’t Heegeneerke aan de Roserije in De Heeg. ,,Alle buurtbewoners zijn van harte welkom”, aldus het SPM-burgerraadslid Samantha Rodolf-Lejeune. Zij is lid van de speciale werkgroep die het bezoek heeft voorbereid. De afvaardiging die te gast is in ’t Heegeneerke, bestaat zowel uit zowel fractieleden als uit leden van het partijbestuur.

Goed luisteren

De avond is bedoeld om inwoners van De Heeg nader kennis te laten maken met het werk van de Senioren Partij Maastricht en de standpunten die deze partij inneemt in het Maastrichtse politieke spectrum. Iedereen dat wil, mag vragen stellen en eventueel zijn of haar wensen kenbaar maken. De SPM-vertegenwoordigers zijn in de eerste plaats gekomen om goed te luisteren naar wat er leeft en speelt in de buurt, maar zijn ook van harte bereid om verantwoording af te leggen voor de manier waarop de burger vertegenwoordigen.

Ophef Roserije

Een van de onderwerpen die prominent aan de orde zullen komen is de toekomst van winkelcentrum Roserije, waarover op dit moment nog veel onduidelijk is. De bewoners van De Heeg kregen al in 2017 de beloftee dat het winkelcentrum grondig vernieuwd zou worden, maar tot op heden is er weinig tot niets gebeurd, tot grote ontsteltenis van veel wijkbewoners. Zij voelen zich niet gehoord en in de steek gelaten. SPM-burgerraadslid Rodolf-Lejeune heeft schriftelijke vragen over de kwestie neergelegd bij het college van B en W. Ze wacht nog op beantwoording daarvan. Behalve het winkelcentrum zal vermoedelijk ook gesproken worden over de bomenoverlast. Ook het toekomstig Bike-complex op het voormalig sportcomplex van VV De Heeg staat inmiddels op de agenda als mogelijk bespreekpunt.

Gerichte bezoeken

De fractie van de Senioren Partij Maastricht had aanvankelijk eerder een werkbezoek willen brengen aan De Heeg. Dit in het kader van reeks gerichte buurtbezoeken, waarmee in het tweede kwartaal van dit jaar een begin zou worden gemaakt. Maar als gevolg van de coronacrisis moest een en ander wordt uitgesteld. De plotseling opgelaaide onrust rond het winkelcentrum was volgens Samantha Rodolf-Lejeune – die overigens zelf in de wijk woont – een mooie gelegenheid om alsnog af te trappen.

Stroomlijnen contacten

De Senioren Partij Maastricht is al een tijdje bezig met het stroomlijnen van de contacten tussen de SPM en de bewoners van de stad. De gerichte werkbezoeken maken daarvan onderdeel uit. Stroomleiding is hard nodig, zei SPM-fractievoorzitter begin januari 2020. ,,Met de ruim veertig wijken die Maastricht rijk is, kunnen politieke partijen in hun communicatie met de wijkbewoners niet anders dan uiterst selectief te werk gaan. Ook wij kampen geregeld met het gegeven dat tijd kostbaar is. Je kunt je dan ook afvragen of je met een rondje fietsen of wandelen door een bepaalde wijk wel  een goed beeld krijgt van wat er in zo’n gemeenschap speelt. Wij denken eigenlijk van niet. Met een plichtmatige rondgang krijg je als partij wellicht een beeld van de fysieke situatie van een wijk of buurt, maar eigenlijk vinden we het veel belangrijker dat we inzicht krijgen in de sociale structuur.”

Back To Top
×Close search
Zoeken