skip to Main Content

Senioren Partij Maastricht: dikke pluim voor de medewerkers van het Geusseltbad

Senioren Partij Maastricht: Dikke Pluim Voor De Medewerkers Van Het Geusseltbad

De Senioren Partij Maastricht heeft de afgelopen tijd meerdere reacties gekregen van mensen die zeer tevreden zijn over de manier waarop het Geusseltbad zich manifesteert in de coronacrisis. Sinds 18 mei kan weer op beperkte schaal gezwommen worden in het gemeentelijke zwembad, zij het onder strikte voorwaarden en met een aangepast programma. Het gebruik is op dit moment enkele en alleen gericht op het zogeheten ‘banenzwemmen’.

Bemoedigend

Op basis van online reservering kunnen maximaal dertig personen per uur gebruikmaken van het bad. ,,De wijze waarop het zwemmen is georganiseerd nadat het bad weken gesloten is geweest valt in goede aarde bij de bezoekers”, aldus SPM-fractievoorzitter John Steijns. ,,Dat blijkt wel uit de bemoedigende reacties die ons als fractie bereiken.”

Uitproberen

De eerste week is vooral een week van uitproberen, zo heeft Steijns begrepen. ,,De wijze waarop een en ander kan worden georganiseerd krijgt alle aandacht. Kunnen alle voorschriften van het RIVM worden nageleefd? En met welke protocollen vanuit de zwembadbranche moet rekening worden gehouden? Gelukkig is er nog alle ruimte om indien nodig het een en ander bij te stellen.”

Grote waardering

Uit de reacties die de SPM binnenkrijgt, blijkt onder andere dat er grote waardering is voor de medewerkers van het zwembad, aldus Steijns. ,,Vanaf het moment van binnenkomst tot het einde van het zwemuur worden de gebruikers op allerlei manieren geholpen. Een compliment is dan ook zeker op z’n plaats.”

Vertrouwen

Naar hij heeft begrepen is ook het personeel van het Geusseltbad zelf verheugd is dat zij ‘hun’ zwemmers weer mogen begroeten. ,,Dit schept vertrouwen dat het zwemaanbod de komende weken verder kan worden uitgebreid, zodat zoveel mogelijk zwemmers weer van het zwembad gebruik kunnen maken.”

 

Back To Top
×Close search
Zoeken