skip to Main Content

Senioren Partij Maastricht en Ouderen Partij Heerlen intensiveren onderling contact

Senioren Partij Maastricht En Ouderen Partij Heerlen Intensiveren Onderling Contact

De Senioren Partij Maastricht (SPM) en de Ouderen Partij Heerlen (OPH) gaan hun onderlinge contacten intensiveren. Die afspraak hebben de twee succesvolle lokale partijen afgelopen zaterdag gemaakt tijdens een bezoek van de Seniorenpartij aan Heerlen. Daarbij werd onder meer een bezoek gebracht aan het Maankwartier, de moderne Heerlense stationsomgeving waaraan een kleine twintig jaar hard gewerkt is.

Zeven zetels

Het werkbezoek vond plaats op uitnodiging van fractievoorzitter Loek Daemen de OPH. De partij is met zeven zetels in de Heerlense gemeenteraad vertegenwoordigd. Het is daarmee qua grootte de twee fractie in de voormalige mijnstad, na de SP, die met tien man sterk in de raad aanwezig is. Behalve een delegatie van de fractie van SPM was ook wethouder Jim Janssen naar Heerlen afgereisd om kennis te nemen van de jongste ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling in Parkstad Limburg.

Kloppend hart

Na een ontvangst op het station Heerlen, het deel van het Maankwartier dat dagelijks door duizenden mensen wordt bezocht, kreeg de delegatie een privé-rondleiding van kunstenaar Michel Huisman, de bevlogen ontwerper van het Maankwartier. ,,Ik denk dat we mogen zeggen wat we als fractie een goede indruk hebben gekregen van de ontwikkelingen en toepassingen in dit nieuw kloppend hart van Heerlen”, blikt SPM-fractievoorzitter John Steijns terug op het werkbezoek, dat hij en zijn partijgenoten als zeer informatief en nuttig hebben ervaren.”

Sociaal Domein

Aansluitend werd een bezoek gebracht aan de ‘Hoeskamer’ van OPH, gelegen in het centrum van Heerlen. Daar werd de SPM-delegatie gastvrij werd ontvangen door wethouder Adriane Keulen (OPH). Beide fracties spraken er onder meer over de ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein. ,,Naast de financiële problematiek waarmee alle gemeenten van Nederland van doen heeft, kwam het in stand houden van de kwaliteit van zorg binnen de WMO en Jeugdzorg volop aan bod”, aldus John Steijns. ,,Uiteraard zijn er ook nieuwe ideeën uitgewisseld, waar we binnenkort graag een keer op terugkomen.” Tijdens het werkbezoek werd ook het Ouderenbeleid tegen het licht gehouden. Daarnaast is gesproken over een verbetering van de communicatie met de burgers én over de versterking van de positie van ouderen in zowel Heerlen als Maastricht.

Informeel treffen

Het werkbezoek heeft er toe geleid dat er inmiddels een concrete afspraak ligt om het onderling contact tussen beide lokale partijen te intensiveren. Onder meer is overeengekomen dat de fractievoorzitters van OPH (Loek Damen) en SPM (John Steijns drie maal per jaar beurtelings een informeel treffen organiseren. Daarnaast zal het contact tussen de fractiespecialisten worden verstevigd.

 

Op de foto vlnr: Brigitta Santegoeds (OPH), Henny Willems (SPM) , Theo de Groot (OPH) Jim Janssen (SPM-wethouder), Imgriet Habets (SPM), Loek Damen (fractievoorzitter OPH) bij de ontvangst op het station Heerlen bij aanvang van de rondleiding door het Maankwartier.

 

 

 

 

 

 

Back To Top
×Close search
Zoeken