skip to Main Content

Senioren Partij Maastricht: meer aandacht voor ouderenmishandeling hard nodig

Senioren Partij Maastricht: Meer Aandacht Voor Ouderenmishandeling Hard Nodig

Vandaag, maandag 15 juni, is door de VN uitgeroepen tot Internationale dag tegen ouderenmishandeling. Stilstaan bij het onderwerp blijkt hard nodig, want volgens de laatste statistieken worden alleen al in Nederland jaarlijks 170.000 thuiswonende ouderen slachtoffer van lichamelijke of geestelijke mishandeling of financiële uitbuiting.

DigiD-code

Het is een onderwerp waarop een groot taboe is, zegt SPM-fractievoorzitter John Steijns. ,,Het zou goed zijn als we ouderenmishandeling beter bespreekbaar maken, want ook uit signalen de wij als partij ontvangen, zou je kunnen afleiden dat het vaker voorkomt dan je denkt en vooral ook dichter bij huis. Zelf moet ik met de regelmaat van de klokmensen oproepen om hun DigiD-code aan niemand beschikbaar te stellen.”

Weinig onderzocht

Ouderenmishandeling krijgt steeds meer aandacht. Tegelijkertijd blijft het een van de minst onderzochte vormen van geweld en tevens ook een van de onderwerpen die het minste aandacht krijgen. ,,Vooral financieel misbruik is heel lang niet onderkend als vorm van huislijk geweld, terwijl het dat natuurlijk wel is”, aldus Steijns. ,,Alleen al die vorm van mishandeling komt per jaar zo’n 30.000 keer voor.”

Strafbaar feit

Tot zijn tevredenheid ziet hij het onderwerp de laatste tijd wat vaker langskomen in spotjes op de televisie, aldus Steijns. ,,Maar ook de campagne ‘Ik vermoed huiselijk geweld’ van de Rijksoverheid en het VNG-programma ‘Geweld hoort nergens thuis’ dragen ertoe bij dat het onderwerp bespreekbaarder wordt en dat mensen alerter zijn en eerder iets ondernemen als ze het vermoeden hebben dat er sprake is van uitbuiting of andere vormen van misbruik- en mishandeling. Overigens staat men er lang niet altijd bij niet stil dat boodschappen betalen met iemand anders zijn of haar pinpas in feite een strafbaar feit is.”

Belangrijke stap

Financiële uitbuiting is vaak te herkennen aan signalen als het plotseling verdwijnen van geld, goederen of waardevolle spullen, maar ook aan onverklaarbare geldopnames, plotseling geldgebrek of betalingsachterstanden. ,,Overigens is het goed om te beseffen dat de diepere oorzaak van financiële uitbuiting vaak ligt in het feit dat veel ouderen niet of nauwelijks kennis en kunde hebben van het digitale betalingsverkeer en bovendien te maken krijgen met een steeds complexere regelgeving. Daar zou wat de Seniorenpartij betreft best wat meer aandacht voor mogen zijn. De Internationale dag tegen ouderenmishandeling is in elk geval een belangrijke stap in de goede richting.”

 

 

Back To Top
×Close search
Zoeken