skip to Main Content

Senioren Partij Maastricht pijnlijk getroffen door plotseling vertrek wethouder Jim Janssen

Senioren Partij Maastricht Pijnlijk Getroffen Door Plotseling Vertrek Wethouder Jim Janssen

Binnen de Senioren Partij Maastricht is geschrokken, maar met begrip, gereageerd op het onverwachte vertrek van wethouder en partijgenoot Jim Janssen. Deze besloot gisteren per direct op te stappen als wethouder. Aanleiding voor het besluit zijn een aantal recente ontwikkelingen bij het beleidsterrein Sociaal Domein (WMO en Jeugdzorg).

De spreekwoordelijke druppel was voor Janssen de forse rekening die de gemeente ontving van een interim-directeur die verbeteringen in het Sociaal Domein moest zien te bewerkstelligen. Deze declareerde een kwart miljoen euro voor een halfjaar werken, terwijl de gemeente Maastricht kampt met forse bezuinigingen. ,,De laatste weken heb ik geworsteld. In hele proces rondom de totstandkoming van het verbeterplan zijn zaken niet goed verlopen. Dat geldt, zo blijkt gaandeweg, ook voor de sturing op de organisatie als geheel. Zaken waar ik niet altijd invloed op had, maar waarvoor ik politiek-bestuurlijke eindverantwoordelijkheid draag en neem”, aldus SPM-wethouder Janssen in zijn afscheidsbrief.

Het vertrek van de energieke en maatschappelijk betrokken wethouder kwam voor de fractie van de Senioren Partij Maastricht als een donderslag bij heldere hemel, aldus fractievoorzitter John Steijns. Samen met partijvoorzitter Jan Voorvelt schreef hij onderstaande brief, die in de loop van gisteravond naar alle leden is gestuurd.

 

          Geachte leden,

Vandaag hebben wij kennisgenomen van de ontslagbrief van de heer Jim Janssen, wethouder namens de Senioren Partij Maastricht. Namens de fractie en mede namens het partij bestuur wil ik via deze brief graag reageren op dat voor iedereen pijnlijke besluit.

Ondanks dat dit zoals gezegd pijn doet bij onze partij, onze fractie en bij de heer Janssen zelf uiteraard, respecteren wij zijn beslissing. We verliezen in de heer Janssen een kundig en ervaren bestuurder, die zijn werk deed met hart voor onze stad. Eerst als vervanger van André Willems tijdens diens ziekbed, en sinds de start van dit college in juni 2018 als ‘vaste’ wethouder namens onze partij. Met hart en ziel zette hij zich elke dag in om mensen in armoede te helpen aan een beter leven, mensen naar werk te leiden via de participatiewet, onze ouderen bij te staan in de uitdagingen waar die groep voor staat, onze prachtige cultuur verder en beter op de kaart te zetten en de personele organisatie van de gemeente verder brengen in de ontwikkelingen waar overheden anno nu mee geconfronteerd worden.

Ondanks het besluit van de heer Janssen, kijken wij tevreden terug op zijn functioneren. Er ligt een nieuwe cultuurvisie, de Muziekgieterij timmert hard aan de weg, er is een nieuw beleidskader armoede vastgesteld dat mensen gaat helpen hun financiële perikelen aan te pakken en er is hard gewerkt aan het herstel van vertrouwen onder het personeel van onze gemeente. Daarnaast zijn er ondanks deze zware coronacrisis vele mensen vanuit een uitkeringssituatie aan werk geholpen, zijn er regelingen uitgevoerd voor door corona getroffen ondernemers en worden de ouderen in onze stad gewaardeerd op de manier zoals wij dat als partij voor ogen hebben. Het zijn maar enkele wapenfeiten waarvoor altijd de naam van Jim Janssen onder prijkt. We zijn de heer Janssen daar zeer erkentelijk voor, en we zijn trots op de bijdrage die hij geleverd heeft aan onze mooie stad Maastricht.

Jim, bedaank!

Als Senioren Partij Maastricht blijven wij die bijdrage aan Maastricht graag voortzetten vanuit de coalitie. Het vertrek van de heer Janssen doet daar niets aan af. Sterker nog: zeker in politiek roerige tijden is het zaak dat de stabiliteit in de coalitie gewaarborgd blijft. De grote opgaves waar ons stadsbestuur en onze stad voor staan, vragen daar om. Als Senioren Partij Maastricht nemen wij die verantwoordelijkheid. Wij gaan dan ook zo snel mogelijk op zoek naar een opvolger voor de heer Janssen. Zodra wij een geschikte kandidaat hebben gevonden, zullen wij dat uiteraard melden aan u als voorzitter en aan onze collega’s. Samen met hem of haar hopen wij snel deze roerige tijd achter ons te kunnen laten, en te gaan bouwen aan een nog mooiere en betere stad Maastricht, voor iedereen. 

          Met de meeste hoogachting, 

           John Steijns, Fractievoorzitter

           Jan Voorvelt, Partijvoorzitter

Back To Top
×Close search
Zoeken