skip to Main Content

Senioren Partij Maastricht: reik álle ondernemers in Maastricht de helpende hand

Senioren Partij Maastricht: Reik álle Ondernemers In Maastricht De Helpende Hand

De Senioren Partij Maastricht vindt dat de gemeente Maastricht álle ondernemers in de stad tegemoet moet komen als het gaat om het betalen van de gemeentelijke belastingen, en niet alleen de ondernemers in het centrum. Bovendien ziet de partij graag dat wordt gekeken naar alle lokale belastingen en niet alleen naar de reclamebelasting, omdat dat een gemeentelijke heffing is die uitsluitend wordt betaald door ondernemers in het centrum.

Verantwoordelijkheid

Vrijwel alle ondernemers in Maastricht, of ze nu gevestigd zijn in het centrum van de stad of daarbuiten, hebben het op dit moment ongelooflijk moeilijk, luidt de stelling van Imgriet Habets, fractiewoordvoerder economische zaken van de Senioren Partij Maastricht. ,,Als gemeente hebben we de verantwoordelijkheid om alle Maastrichtse ondernemers de helpende hand te reiken, maar we vinden wel dat moet gebeuren op een verantwoorde wijze.”

Motie verworpen

De Senioren Partij Maastricht is om die reden geen voorstander van het kwijtschelden van de reclamebelasting voor ondernemers in het centrum voor de maanden waarin ze in 2021 niet open konden zijn. Een dergelijk voorstel is gisteren tijdens de raadsvergadering in een motie bepleit door de fractie van de Partij Veilig Maastricht, maar deze motie is met 13 tegen 20 verworpen.

Niet de beste oplossing

,,Wat ons betreft was de voorgestelde kwijtschelding niet de beste oplossing”, aldus Habets. ,,Natuurlijk, ook wij begrijpen heel goed dat horecaondernemers en retailers zeer teleurgesteld zijn over het feit dat er een brief over de reclamebelasting bij hen in de bus gevallen is. Zij hebben het in maatschappelijk, economisch en moreel opzicht ongelooflijk zwaar. Het water staat hen niet aan de lippen, maar komt inmiddels ver daarboven. Ook de Senioren Partij Maastricht vindt het nu dan ook niet het juiste moment om belasting te heffen. Daarnaast moeten we kijken naar een bredere aanpak, een regeling dus waar alle ondernemers in Maastricht baat bij hebben.”

Breed draagvlak

De Senioren Partij Maastricht heeft vanuit de raad begrepen dat er behoefte was aan een breed gedragen oplossing. Habets: ,,Daarom zijn we in gesprek gegaan met de Partij Veilig Maastricht om te kijken of we gezamenlijk tot een motie konden komen. Helaas is dat niet gelukt.”

Elke cent nodig

Namens de fractie van Senioren Partij Maastricht heeft Imgriet Habets een motie opgesteld. In het stuk, waarover tijdens de raadsvergadering op 16 maart wordt gestemd, wordt het college opgeroepen alle Maastrichtse ondernemers de kans te geven om al hun gemeentelijke belastingen later te betalen en ook nog eens uitgesmeerd over 36 maanden. ,,Dat sluit wat ons betreft ook beter aan bij het feit dat de Maastrichtse begroting op dit moment weinig ruimte kent. We hebben de komende jaren elke cent die binnenkomt hard nodig. Als we alle Maastrichtse ondernemers op deze manier helpen, is dat niet alleen goed voor de ondernemers, maar profiteert de hele stad daarvan.”

Back To Top
×Close search
Zoeken