skip to Main Content

Senioren Partij Maastricht roept huurders op in actie te komen tegen huurverhoging

Senioren Partij Maastricht Roept Huurders Op In Actie Te Komen Tegen Huurverhoging

Nu de minister en de woningcorporaties collectieve huurbevriezing hebben afgewezen, zullen huurders zelf in actie moeten komen. Dat stelt de fractie van de Senioren Partij Maastricht in de Maastrichtse gemeenteraad. ,,In een tijd waarin het bedrijfsleven massaal geholpen wordt met miljarden aan overheidssteun, is het ongehoord dat mensen die toch al een laag inkomen hebben wellicht in de problemen komen doordat zij worden geconfronteerd met nieuwe huurverhogingen”, aldus SPM-fractievoorzitter John Steijns. ,,Vandaar dat wij als fractie zeggen: ‘Als collectieve huurbevriezing niet kan, dan maar ieder voor zichzelf’.”

Zwaar teleurgesteld

De Senioren Partij Maastricht liet het afgelopen weekend al weten ‘zwaar teleurgesteld’ te zijn door het feit dat minister Katja Ollongren van Binnenlandse Zaken weigert om de huren met ingang van 1 juli tijdelijk te bevriezen. Ook de woningcorporaties voelen niets voor een tijdelijke huurstop. Zij zeggen het extra geld van de huurders hard nodig te hebben om de woningen te kunnen onderhouden en in de nabije toekomst te kunnen investeren.

Handje helpen

De minister wil de corporaties wel de ruimte geven om individueel maatwerk te kunnen leveren, maar dat vergt actie van de individuele huurder, zo heeft ze laten weten. John Steijns: ,,Dat is gemakkelijk gezegd, maar feit is natuurlijk wel dat de meeste huurders niet weten dat zij iets tegen een huurverhoging kunnen doen en zelfs als ze het wél weten is het niet altijd even helder wat ze moeten doen. Als Senioren Partij Maastricht willen we die mensen graag een handje helpen.”

Voorwaarden

Huurbevriezing of huurverlaging is mogelijk als in verhouding van het inkomen teveel huur wordt betaald, aldus Steijns. Om enige duidelijkheid te scheppen heeft hij namens zijn fractie al het een en ander op een rijtje gezet.

Om in aanmerking te komen voor huurverlaging moet er sprake zijn van een sociaal huurcontract met een kale huur boven de € 737,14.

Huurbevriezing kan worden aangevraagd als de kale huurprijs hoger is dan € 619,01 en de huurder een relatief laag inkomen heeft.

Een aanvraag voor huurverlaging of huurbevriezing kan worden ingediend bij de woningcorporatie. Bij de aanvraag moet een inkomensverklaring van de Belastingdienst en een uittreksel vanuit de basisregistratie van de gemeente worden toegevoegd. Wie vragen over huurbevriezing of huurverlaging heeft mag gerust contact op met de fractie van de Seniorenpartij Maastricht.Telefoon 043-3617496

 

Huurbevriezing is mogelijk voor:

Een eenpersoonshuishouden met een inkomen tot € 15.500,00

Een tweepersoonshuishouden met een inkomen tot € 26.500,00

Een drie- of meerpersoonshuishouden met een inkomen tot € 33.500,00

 

Huurverlaging is mogelijk voor:

Een eenpersoonshuishouden met een inkomen tot € 31.826,00  (AOW € 31.346,00)

Een tweepersoonshuishouden met een inkomen tot € 39.223,00 (AOW € 41.075,00)

Een drie- of meerpersoonshuishouden met een inkomen tot € 39.223,00 (AOW 41.075,00)

 

Begrip voor corporaties

De SPM zegt overigens begrip te hebben voor het standpunt van de corporaties dat zij het geld hard nodig hebben. John Steijns: ,,De landelijke overheid zou hen kunnen helpen door eindelijk eens iets te doen aan de verhuurderheffing die de corporaties en andere grote verhuurders moeten betalen. ,,Als de corporaties geen of minder verhuurdersheffing zouden hoeven af te dragen, zou er vanzelf ruimte ontstaan om de huren niet te laten stijgen en toch te kunnen blijven investeren. In feite komt het er dus op neer dat de verhuurdersheffing door de landelijke overheid een bevriezing van de huurverhoging belemmert.”

 

 

Back To Top
×Close search
Zoeken