skip to Main Content

Senioren Partij Maastricht steunt burgerinitiatief voor een vitaal Maastricht

Senioren Partij Maastricht Steunt Burgerinitiatief Voor Een Vitaal Maastricht

Een prachtig voorbeeld van hoe je als burgers en ondernemers zelf het initiatief kunt nemen om zaken voor elkaar te krijgen, in plaats van altijd maar weer te wachten tot de overheid eventueel in actie komt. Zo noemt SPM-fractievoorzitter John Steijns het gezamenlijk initiatief van twaalf buurtnetwerken, diverse ondernemersorganisaties en studenten om te komen tot een plan van aanpak voor wat zij noemen de totstandkoming van een ‘vitaal Maastricht’.

Tien maatregelen

Wil Maastricht ook in de toekomst blijven functioneren als vitale stad waar het goed wonen, werken, ondernemen, studeren en recreëren is, dan zijn een aantal concrete maatregelen nodig op het gebied van leefbaarheid, luchtkwaliteit en bereikbaarheid, is de gedachte achter een brochure met tien concrete maatregelen die onlangs tijdens een fractievergadering is toegelicht. De betreffende brochure kan via deze link worden bekeken.

Draagvlak creëren

De partijen die bij het idee betrokken zijn hebben zich verenigd in het zogeheten BOS-overleg (Bewoners-Ondernemers-Studenten). Zij gaan er de komende tijd alles aan doen om draagvlak voor het initiatief te creëren.

Stadsmanifest SPM

Op de steun van de Senioren Partij Maastricht kunnen ze alvast rekenen, zegt fractievoorzitter John Steijns. ,,Veel van de maatregelen die zijn opgenomen in de brochure hebben raakvlakken met thema’s zoals die zijn uitgewerkt in het Stadsmanifest 2018-2022 van de Senioren Partij Maastricht, zeg maar ons meest recente verkiezingsprogramma. We praten dan onder andere over het verminderen van de verkeersdruk middels een verkeerscirculatieplan, het terugdringen van gebruik vervuilende scooters en brommers, een nieuwe en vooral ook efficiënte vorm van stadsdistributie en het optimaliseren van openbaar vervoer.

Van harte welkom

De betrokkenheid van buurtnetwerken en ondernemersorganisaties binnen het BOS-overleg geeft volgens Steijns aan dat wordt ingezet op de gezamenlijke kracht van bewoners en ondernemers in het belang van de stad. ,,Het kan dan ook eigenlijk niet anders dat de gemeente Maastricht oor heeft voor deze positieve ontwikkeling, die je gerust kunt zien als een balengrijk stuk burgerparticipatie. De initiatiefnemers hebben aangegeven dat ze bij de griffie zullen aankloppen met het verzoek voor een Stadsronde om op die manier in gesprek te komen met de gemeenteraad. Ik zou zeggen: ze zijn van harte welkom!”

Back To Top
×Close search
Zoeken