skip to Main Content

Senioren Partij Maastricht steunt landelijke actie voor betere pensioenen

Senioren Partij Maastricht Steunt Landelijke Actie Voor Betere Pensioenen

De fractie en het partijbestuur van de Senioren Partij Maastricht staan volledig achter de oproep van zeven maatschappelijke organisaties om samen in actie te komen tegen wat zij noemen ‘het verder uithollen van het pensioenstelsel. De clubs vertegenwoordigen naar eigen zeggen in totaal meer dan een half miljoen Nederlanders. Gehoopt wordt dat dit aantal de komende maanden flink zal groeien.

Petitie

Het gaat om ConsumentenClaim, Vereniging Woekerpolis.nl, Stichting Woekerpolisproces, seniorenvereniging KBO-Brabant, Stichting Pensioenbehoud, Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen en het Landelijk Actiecomité ‘Red het pensioenstelsel’. Onder het motto ‘Samen voor een eerlijk pensioen’ zijn zij een petitie gestart die na de verkiezingen van volgende maand zal worden aangeboden aan alle politieke partijen in de Tweede Kamer en aan de te benoemen formateurs.

Vuist maken

De samenwerking is erop gericht een vuist te maken tegen het pensioenbeleid van de overheid en de torenhoge kosten van de pensioenfondsen. Deze komen omgerekend neer op zo’n 1000 euro per persoon per jaar, vanaf de eerste werkdag. Volgens de samenwerkende organisaties hebben de Nederlandse pensioenfondsen ruimschoots geld in kas om de pensioenen van werkende en gepensioneerden te laten meestijgen met de kosten van levensonderhoud. Daarnaast maken ze jaarlijks rendement.

Regelgeving

Het totale vermogen van alle fondsen samen is de afgelopen 12 jaar gegroeid van 592 miljard naar 1692 miljard euro. In dezelfde tijdspanne is de koopkracht van een pensioen van bijvoorbeeld 10.000 euro gedaald naar 7.664 euro. Gelijke tred houden met de kosten van levensonderhoud – met een officiële term indexeren – is voor de fondsen op dit moment niet mogelijk als gevolg van regelgeving die in 2007 in het leven is geroepen. De eisen waaraan pensioenfondsen moeten voldoen bestonden vroeger niet. Elders in de EU bestaan geen soortgelijke eisen, aldus de samenwerkende organisaties.

Eigen achterban

De Senioren Partij Maastricht is blij met het initiatief en hoopt dat zoveel mogelijk mensen de petitie tekenen, zegt fractievoorzitter John Steijns. ,,Dat wij de oproep steunen ligt eigenlijk wel voor de hand. Een groot deel van onze achterban wordt rechtstreeks getroffen door het pensioenbeleid van de overheid.”

Groeiende kloof

Overigens zouden ook mensen die nog vele jaren moeten werken er goed aan doen het initiatief te steunen, aldus de SPM-fractievoorzitter. ,,De kloof tussen arm en rijk groeit immers met de dag. Als er niets gebeurt kan dit in de toekomst funest zijn voor ons land, maar ook voor de Maastrichtse samenleving. Veel zzp-ers bouwen geen of nauwelijks pensioen op. Jongeren staan er vaak niet bij stil dat het goed is om tijdig iets te regelen met betrekking tot een oudedagsvoorziening.”

Geraakt

De verwachting is dan ook dat ook in Maastricht de groep ouderen die alleen van een AOW-uitkering moeten rondkomen zal groeien, aldus Steijns. ,,Dit lijkt misschien een landelijk probleem dat ver afstaat van de landelijke politiek, maar als Maastrichtenaren worden wij er wel degelijk door geraakt. Vandaar dat we iedereen oproepen om de petitie te tekenen.”

Back To Top
×Close search
Zoeken