skip to Main Content

Senioren Partij Maastricht: tijd voor rust in de tent na fel debat

Senioren Partij Maastricht: Tijd Voor Rust In De Tent Na Fel Debat

De Senioren Partij Maastricht heeft er alle vertrouwen in dat het conflict tussen de gemeente Maastricht en een aantal kritische ambtenaren/leden van de vakbond snel kan worden bijgelegd. ,,Met Jim Janssen als nieuwe wethouder verantwoordelijk voor P&O als opvolger van John Aarts én een nieuwe gemeentesecretaris moet het mogelijk zijn de verstoorde verhouding te herstellen”, denkt SPM-fractievoorzitter John Steijns. ,,Het feit dat de wethouder gisteren al met de betreffende ambtenaren van het Shared Service Center in gesprek is gegaan, bevestigt zijn uitgesproken voornemen om snel tot resultaat te komen.”

Vertrouwensvraag

De Maastrichtse gemeenteraad trad gisteren voor de tweede dag op rij aan voor een ingelast debat over de kwestie, die ook landelijk veel aandacht heeft gekregen. Dit keer duurde de beraadslagingen tot diep in de nacht. Dit kwam mede doordat burgemeester Annemarie Penn-te Strake de zaak (onbedoeld naar later bleek) op scherp had gezet door de vertrouwensvraag te stellen.

Op dit moment zijn alle betrokken partij maar gebaat bij één ding, en dat is rust in de tent, benadrukt Steijns. ,,De toezeggingen van het college om het integriteitsprotocol onder de loep te nemen, de mandatering met betrekking tot bevoegdheden te actualiseren en in gesprek te gaan met alle ambtenaren van wie het mailverkeer in het onderzoek betrokken is, geeft de Senioren Partij Maastricht het vertrouwen dat er alles aan gedaan wordt om de verhoudingen te normaliseren”, aldus Steijns. ,,Vertrouwen is de ander ruimte geven om iets op de eigen manier te doen, waardevol is dus het bieden van ruimte aan de eigenheid van de ander. In dit licht doen wij ook een beroep op de vertegenwoordiger van de vakbonden.”

Werkklimaat

De Senioren Partij Maastricht is ook blij met het voornemen van burgemeester en wethouders om, in samenwerking met de nieuwe gemeentesecretaris, met de arbeidsinspectie en de arbodienst te gaan praten om te bekijken hoe het werkklimaat op het stadhuis kan worden verbeterd, aldus Steijns. ,,Met andere woorden: normalisatie kan alleen door alle betrokken partijen tot stand worden gebracht op basis van wederzijds respect en oog voor ieders eigen verantwoordelijkheid.”

Back To Top
×Close search
Zoeken