skip to Main Content

Senioren Partij Maastricht trekt aan de bel over lukraak gedumpte afvalzakken

Senioren Partij Maastricht Trekt Aan De Bel Over Lukraak Gedumpte Afvalzakken

De Senioren Partij Maastricht krijgt met de regelmaat van de klok meldingen van burgers die zich ergeren aan het feit dat steeds meer mensen op de verkeerde dag – of op een te vroeg tijdstip – de gemeentelijke zakken voor restafval buitenzetten. Dat blijkt uit een brief van de SPM-fractie aan het college van B en W.

Roej tuut

Het te vroeg aan de straatkant zetten van de rode afvalzak – in de Maastrichtse volksmond ook wel roej tuut genoemd – heeft niet zelden tot gevolg dat katten de zakken openkrabben waardoor ongedierte wordt aangetrokken, zegt SPM-fractievoorzitter John Steijns in een toelichting op de brief met schriftelijke vragen. Hij heeft deze opgesteld samen met burgerraadslid Samantha Rodolf-Lejeune.

Verkeersveiligheid

Door het verkeerd buitenzetten – bijvoorbeeld bij de in- of uitgang van een woonerf – komt soms ook de verkeersveiligheid in het geding, stellen beide politici in hun brief. Daarnaast treedt verloedering op, zeker als er op bepaalde plaatsen in een wijk min of meer vaste dumpplekken worden gecreëerd.

Hardnekkig verhaal

Steijns: ,,Ondanks de intensieve benadering van de gemeentelijke afvalcoach is en blijft het een hardnekkig verhaal. Vanmorgen hebben wij een rondgang door De Heeg gemaakt en troffen uiteraard weer rode zakken aan bij de Cruijshaag. Het is zonder meer een verstoring van de woonomgeving. Ik kan me heel goed voorstellen dat mensen hier behoorlijk was overlast door ondervinden.”

Onnodige ergernis

De klachten die de Seniorenpartij binnenkrijgt gaan met name over locaties in de nabijheid van appartementencomplexen in straten als Cruijshaag, Bombeydaal, Vonkendaal, Weldaal en Roserije/Cuyleborg. Bewoners die melding maken van het te vroeg/verkeerd buiten zetten van restzakken, voelen zich niet gehoord, hetgeen tot onnodige ergernis leidt, aldus Steijns en Rodolf-Lejeune in hun brief aan het college.

Betere voorlichting

De beide SPM-politici dringen erop aan dat de bewoners beter worden voorgelicht. Ze doen het college het idee aan de hand om in aanvulling op de nieuwe afvalkalender – waarop de spelregels staan vermeld – een separate brief te sturen aan de bewoners van de appartementencomplexen en andere woningen in de nabije omgeving, waarin de problematiek geschetst wordt. In de brief – die ook een Engels vertaling zou moeten krijgen, dient volgens Steijns en Rodolf-Lejeune ook duidelijk te worden aangegeven welke sancties staan op het te vroeg of te laat buitenzetten van de gemeentelijke afvalzak.

 

 

 

 

 

Back To Top
×Close search
Zoeken