skip to Main Content

Senioren Partij Maastricht blij met verruiming budget cliëntondersteuning

Senioren Partij Maastricht Blij Met Verruiming Budget Cliëntondersteuning

Het Rijk heeft per 1 juni een forse extra financiële bijdrage ter beschikking gesteld om ouderen-, dak en thuislozen en mensen met een beperking beter te kunnen bijstaan. Met deze extra middelen (het gaat voor 28 gemeenten om een bedrag van 8 miljoen euro) kan de gemeente Maastricht aan de slag om meer inzicht te krijgen in de behoefte naar en de toegang tot cliëntenondersteuning.

Koplopers

Met de 8 miljoen bovenop het eerder toegewezen bedrag is een budget van in totaal 55 miljoen beschikbaar. Dit geld wordt verdeeld over de 28 gemeenten die deelnemen aan het project Koplopers Cliëntenondersteuning. Maastricht is er daar één van.

Verlichting

De Senioren Partij Maastricht is blij met het extra geld omdat het met name kwetsbare ouderen die aangewezen zijn op hulp verlichting biedt, zegt SPM-fractievoorzitter John Steijns. ,,De Seniorenpartij Maastricht ziet het project Koplopers Cliëntenondersteuning als instrument dat eraan bijdraagt dat ouderen en overige kwetsbare groepen met een WMO-vraag een beroep kunnen doen op deskundige ondersteuning en zo toegang te geven tot concrete hulp. Het extra geld zou wat ons betreft vooral naar moeten worden besteed aan het ondersteunen van kwetsbare ouderen, omdat dit – ook in Maastricht – de groep is die het vaak het zwaarst heeft als het gaat om zorg.”

Goed gevoel

Mensen met een (complexe) zorg- of ondersteuningsvraag kunnen nu bij de gemeente of het zorgkantoor kosteloos een beroep doen op onafhankelijke cliëntondersteuning. Volgens de SPM-fractievoorzitter is het een goede zaak daar mogelijkheden daartoe nu verder worden verruimd. ,,Het is voor met name kwetsbare ouderen vaak een grote stap om een beroep te moeten doen op hulp. Dat er straks voldoende geld voor een behoorlijke ondersteuning geeft ons als fractie een goed gevoel.”

Uitwisseling

Vanuit het project Koplopers Cliëntenondersteuning wordt een laagdrempelige cliëntondersteuning nagestreefd. Aangezien veel kennis over hoe ondersteuning zou moeten functioneren aanwezig is bij zowel professionals als bij vrijwilligers en uiteraard bij de mensen (burgers, cliënten, familieleden) die er gebruik van maken, is een goede uitwisseling van de mogelijkheden die er zijn belangrijk, aldus Steijns. ,,Als je met de beschikbare kennis slim omgaat kan een gemeente als Maastricht daar erg van profiteren.

Back To Top
×Close search
Zoeken