skip to Main Content

Seniorenpartij vraagt opnieuw aandacht voor ondermijnende criminaliteit

Seniorenpartij Vraagt Opnieuw Aandacht Voor Ondermijnende Criminaliteit

De Senioren Partij Maastricht vindt dat de gemeente Maastricht haar steun moet geven aan een manifest waarin burgemeesters van 36 kleine en middelgrote gemeenten een volgend kabinet oproepen om serieus werk te maken van de bestrijding van de ondermijnende criminaliteit in Nederland. Dat blijkt uit een brief met schriftelijke vragen die SPM-fractievoorzitter John Steijns naar het college van B en W gestuurd heeft.

Coronacrisis

Voor de Senioren Partij Maastricht maakt zich al langer zorgen over de toenemende invloed van de georganiseerde criminaliteit in de bovenwereld. Ook Maastricht blijft niet gespaard. Begin dit jaar schreef burgemeester Annemarie Penn-te Strake aan de leden van de raad dat criminelen ‘handig inspelen op de nood bij door corona getroffen ondernemers’. De ‘door de coronacrisis toegenomen kwetsbaarheid en daardoor beïnvloedbaarheid van een aantal sectoren/branches in de stad voor de georganiseerde criminaliteit’ is dan ook een ‘nieuw aandachtpunt’, aldus de Maastrichtse burgemeester.

Steeds meer doden

Het Manifest Ondermijnende Criminaliteit waarvan de Senioren Partij Maastricht vindt dat Maastricht zich daarbij zou moeten aansluiten, is ondertekend door 36 burgemeesters die dagelijks te maken hebben met de gevolgen van criminaliteit die voor buitenstaanders niet altijd even duidelijk waarneembaar is. De burgemeesters – onder anderen die van Breda, Tilburg, Groningen. Enschede en Zwolle – hebben in het stuk voorstellen uitgewerkt om de ondermijnende criminaliteit nu eens echt te lijf te gaan. ,,Wij, burgemeesters van gemeenten groot en klein, zien dagelijks de gevolgen van deze ondermijnende criminaliteit. Corruptie, bedreigingen, intimidatie, geweld en helaas steeds meer doden. Ook het aantal vergismoorden neemt toe. Staat je naam op een dodenlijst? Dan is ook je omgeving niet meer veilig – of wie op iemand uit je omgeving lijkt.”

Veilige gemeenten

Bestuurders vechten al jaren tegen deze uitwassen, aldus het manifest. ,,We maken streng beleid, nog strengere verordeningen, weren criminelen uit de buurt van kwetsbare inwoners, rollen hennepkwekerijen en drugslabs op, trekken samen met politie en openbaar ministerie op om de gemeente uit te kammen maar na iedere overwinning ligt de horizon weer een stukje verder weg. Cynische mensen vragen ons of we überhaupt deze strijd gaan winnen. Maar daar is het ons niet om te doen. Wij willen veilige gemeenten. Waar geweld, intimidatie en alle andere koppen van het monster dat ‘ondermijnende criminaliteit’ heet niet aan de orde van de dag zijn. Waar inwoners die in de problemen zitten, bij ons aan de bel trekken in plaats van geronseld worden voor het starten van een hennepkwekerij.”

Investeren in wijkagenten

Het manifest bevat vier kernpunten die volgens de 36 burgmeesters zouden kunnen helpen bij de aanpak van de ondermijnende criminaliteit. Zo zou een nieuwe regering fors moeten investeren in de hele strafrechtketen. ,,Dat begint bij opsporing door en aanwezigheid van wijkagenten. De ogen en oren in de wijk, benaderbaar en voor iedereen betrouwbaar. Capaciteitsproblemen bij de politie leiden tot perverse prioritering. Wel of geen slachtoffer, wel of geen lichamelijke schade, wel of geen grote pakkans van de dader. Onze eerste linie buiten op straat mag niet moeten kiezen tussen een zedenzaak of een overval”, aldus het manifest.

Middelbare scholen

De 36 burgemeester wijzen erop dat het begin van het probleem eigenlijk overal dichtbij huis moet worden gezocht. ,,Middelbare scholen zijn de wervingsplekken voor criminelen. Jongens en meiden die het buitenbeentje van de groep zijn, worden feilloos herkend door ronselaars en met zoveel charme en liefde verleid dat ‘nee’ zeggen geen optie meer lijkt. Van het wegbrengen van een pizzadoos via het rijden van een vrachtwagentje met blauwe vaten tot het intimideren van slachtoffers, met geweld waar nodig. Een criminele carrière is snel gestart. Het verdient beter dan vakkenvullen bij de lokale supermarkt.”

Maak sportclubs weerbaar

Het manifest vervolgt met de opmerking dat investeren in jeugd- en jongerenwerk een deel van het probleem kan oplossen. ,,Investeer in docenten die signaleren, herkennen en ingrijpen. Maak sportclubs weerbaar voor criminele sponsoren die langs de lijnen van het veld hun zaakjes regelen. En investeer in de jeugd zelf. In onderwijs, studeren, werk, sport, cultuur, muziek, talentontwikkeling. Mee kunnen doen in alle geledingen van onze samenleving is essentieel in deze preventieve stap.”

Legalisering softdrugs

De 36 burgemeesters die het manifest hebben ondertekend – geen van hen vertegenwoordigt een Limburgse gemeente – breken ook een lans voor legalisering van softdrugs. Want dat zou voor de georganiseerde criminaliteit het einde van een belangrijk ‘verdienmodel’ betekenen. Het simpele feit dat een product illegaal is, drijft de prijs ervan op en vermeerdert daarmee de waarde. Het verbod op softdrugs maakt de handel erin voor de georganiseerde misdaad aantrekkelijk. ( ) Hennep vormt een ideale instap in de wereld van het grote criminele geld. Met een paar honderd euro is een gemiddelde kwekerij ingericht en iedere tien weken valt er een paar duizend euro te verdienen. ( ) Een kwetsbare inwoner met verslavings- of schuldenproblematiek is het ideale slachtoffer. Hem of haar wordt de belofte van duizenden euro’s gedaan in ruil voor slechts het even uitlenen of herinrichten van de zolder.”

‘Neem inwoners serieus’

Tot slot bevat het manifest een oproep om beter naar de burgers te luisteren en hen ook vooral serieus te namen als ze een probleem ervaren. ,,Onze inwoners zijn essentieel bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Zonder hen slaagt deze aanpak niet. Onze inwoners zien en horen wat er in de samenleving gebeurt. Zij zijn de opvoeders van onze jeugd, de vaders en moeders op het sportveld of in de voetbalkantine, de klassenouders die de handen uit de mouwen steken, degenen die boodschappen doen en door winkelstraten rijden, ze zijn buren, vrienden en familie. Onze inwoners zijn de mensen die de telefoon moeten pakken en Meld Misdaad Anoniem bellen. Die de wijkagent aanspreken als ze denken dat het ergens in de buurt niet pluis is. Die het criminelen de voet dwars zetten geen ‘klikken’ noemen. Die jeugd- en jongerenwerk durven aanspreken als hun zoon of dochter ineens ander gedrag vertoont. Die de burgemeester appen, bellen of mailen als ze in de problemen zitten of zich grote zorgen maken over de veiligheid van hun gezin of zichzelf. Neem inwoners serieus. Betrek hen bij ons gevecht tegen dat veelkoppige monster. Vertel wat er gebeurt, maak transparant wat die onderwereld is. Hoe meer licht we creëren, hoe minder schaduw er over blijft.”

Back To Top
×Close search
Zoeken