skip to Main Content

Senioren Partij Maastricht wil Theater aan het Vrijthof de ruimte geven

Senioren Partij Maastricht Wil Theater Aan Het Vrijthof De Ruimte Geven

De Senioren Partij Maastricht heeft er geen bezwaar tegen als het Theater aan het Vrijthof na een eventuele verzelfstandiging opgaat in een groter geheel. De fractie – die voor dit onderwerp wordt vertegenwoordigd door raadslid Imgriet Habets – heeft als uitgangspunt dat in het geval van een samenwerking met andere instellingen uit de (eu) regio het programma-aanbod kan worden versterkt en verbreed. ,,Voor SPM is het wel van belang dat het theater tegen gelijke tarieven beschikbaar blijft voor lokale theater- en muziekgezelschappen, en dat de gemeente eigenaar blijft van het gebouw”, zegt fractievoorzitter John Steijns.

Ambtenaren

Het Theater aan het Vrijthof is op dit moment onderdeel van de gemeentelijke organisatie. Het gros van de medewerkers heeft de status van gemeenteambtenaar. Doordat het theater in feite een afdeling van de gemeente Maastricht is – en geen zelfstandige stichting – kan de schouwburg bijvoorbeeld geen subsidie aanvragen. Evenmin is het mogelijk om sponsorgeld te genereren, want een gemeente mag geen geld aannemen van bedrijven.

Andere status

Om hier verandering in te kunnen brengen is een andere status voor het Theater aan het Vrijthof nodig, een die los staat van de gemeentelijke organisatie. Binnen de raad tekent zich een meerderheid af voor een onderzoek naar een eventuele fusie, maar de directie van het theater is daar fel tegen gekant. Ze wijst op de bijzondere situatie van het Maastrichtse theater en zijn verbondenheid met Maastricht als ‘culturele makersstad’, waar belangrijke Nederlandse kunstopleidingen gevestigd zijn. Deze worden deels door het theater gefaciliteerd, net als de vier ‘huisgezelschappen’ (Opera Zuid, philharmonie zuidnederland, Sally Dansgemeenschap Maastricht en Toneelgroep Maastricht). Na een fusie zou het Theater aan het Vrijthof volgens de directie deze ‘eigenheid’ verliezen.

Consequenties

Voor de Senioren Partij Maastricht is het belangrijk dat het onderzoek behalve de positie van de gemeente ook de programmeringsmogelijkheden, de organisatorische gevolgen en de financiële consequenties goed in beeld te brengt.

Back To Top
×Close search
Zoeken