skip to Main Content

Senioren Partij Maastricht zet komende jaren zwaar in op het thema veiligheid

Senioren Partij Maastricht Zet Komende Jaren Zwaar In Op Het Thema Veiligheid

Een leefbaar Maastricht is een Maastricht waar mensen zich veilig voelen. De Senioren Partij Maastricht zal er ook de komende jaren alles aan doen om het onderwerp ‘veiligheid’ op de politieke agenda te houden. De SPM kan daarbij in alle gevallen een beroep doen op een expert: voormalig gemeenteraadslid en oud-politiecommissaris Jan Erckens. SPM-fractievoorzitter John Steijns sprak met hem.

Tekst: John Steijns   Foto: Ton Bron

In de politiek gaat het vaak over ‘veiligheidsbeleving’. Wat is dat precies?

Veiligheidsbeleving is de manier waarop mensen veiligheid ervaren. Inwoners willen zich veilig voelen in hun eigen leefomgeving. Of het nu gaat over kleine irritaties, zoals foutparkeren, zwerfvuil, asociaal fietsgedrag of vuurwerk, of grotere problemen als overlast door verwarde personen geven mensen vaak een onveilig gevoel. En dan hebben we het nog niet eens over criminaliteit.

Wat doen we eraan in Maastricht?

Het vaststellen van het ‘multidisciplinaire veiligheidsplan’ heeft ertoe geleid, dat de gemeenteraad meer grip heeft op de veiligheid in Maastricht en meer kennis heeft van de plannen die er liggen om een oplossing te vinden. De raad heeft vijf prioriteiten vastgesteld: veiligheid in de alledaagse woon- en leefomgeving, drugsoverlast, vermogenscriminaliteit, een veilige jeugd én ondermijning.

Staat de wijkagent er alleen voor?

De wijkagent en de wijkgebonden medewerker van de gemeente vervullen een sleutelrol binnen hun wijk. Maar er is ook een rol weggelegd voor burgers. De WhatsApp-groepen zijn daarvan een concreet voorbeeld. Vanuit ieders verantwoordelijkheid zijn de gemeente, politie, maatschappelijke partners en bewoners betrokken bij het verbeteren van de veiligheidsbeleving. Een optimale samenwerking is de basis voor de spilfunctie van wijkagent.

Welke rol vervult de Senioren Partij Maastricht in de veiligheidsdiscussie?

De Senioren Partij Maastricht vervult een voortrekkersfunctie in het veiligheidsdossier. Een aantal voorbeelden. In maart 2016 is de SPM er door middel van een motie in geslaagd de burgemeester een standpunt in te laten nemen over het experimenteren met de teelt van cannabis. In de Algemene Plaatselijke Verordening is de bestrijding van ondermijning (het witwassen) nu geregeld. Iets anders is de parkeerpilot met de ‘blauwe kaart’ in de wijk Brusselsepoort, die op aandrang van de Seniorenpartij gestart is. De Senioren Partij Maastricht heeft eveneens een voortrekkersrol vervuld bij de organisatie van de veiligheidsconferenties met betrekking tot ‘subjectieve en objectieve veiligheid’ en ‘ondermijning’ en bij het organiseren van de hoorzitting ‘drugs’. De Senioren Partij Maastricht vindt veiligheid een van de belangrijkste thema’s en zal er ook alles aan doen om onderwerpen rond dit thema op de agenda te houden.

 

 

 

 

Back To Top
×Close search
Zoeken