skip to Main Content

Seniorenpartij zet onderwerp ouderenmishandeling op de politieke agenda 

Seniorenpartij Zet Onderwerp Ouderenmishandeling Op De Politieke Agenda 

De Senioren Partij Maastricht vindt dat de gemeente Maastricht nadrukkelijker een vinger aan de pols moet houden als het gaat om ouderenmishandeling. De SPM-fractie wil dat voortaan bij elk ‘keukentafelgesprek’ gecheckt wordt of er indicaties zijn dat ouderen fysiek, psychisch dan wel materieel mishandeld worden. Om het onderwerp op de Maastrichtse politieke agenda te krijgen, heeft het kersverse burgerraadslid Ria Makatita-Hendrix een aantal schriftelijke vragen aan het college van B en W gestuurd.

Weinig bekend

Aanleiding voor haar om de kat de bel aan te binden is het feit dat de afgelopen week internationaal veel aandacht was voor toe onderwerp. Maandag 15 juni was de Internationale dag tegen Ouderenmishandeling, wat voor veel landelijke en regionale media in Nederland aanleiding was te berichten over het fenomeen, waarmee slechts weinigen bekend zijn. ,,Geweld houdt niet op, totdat men er iets tegen doet” aldus het afgelopen week benoemde burgerraadslid in haar brief. Deze is tevens haar eerste actie als politicus.

Bezuinigingen

Het aantal ouderen neemt de komende jaren verder toe. Daar komt bij dat mensen op leeftijd – door bezuinigingen op de ouderenzorg – langer thuis blijven wonen. Bovendien woont een steeds grotere groep ouderen alleen. ,,Sinds de coronacrisis staan deze alleenwonende ouderen nog minder in contact met familieleden, mantelzorgers en professionele hulpverleners. Hierdoor is minder zicht op signalen van ouderenmishandeling”, Ria Makatita-Hendrix.

Aard en omvang

Ze wil onder meer weten of in hoeverre het probleem speelt in Maastricht. Tevens hoopt ze een antwoord te krijgen op de vraag of het college van B en W zicht heeft het onderwerp en of er eventueel gegevens zijn die een beeld geven van de aard en omvang van het probleem.

Procedures

Daarnaast vindt het burgerraadslid het belangrijk dat er duidelijkheid komt over de procedures, zo blijkt uit haar brief aan het college. Komen er meldingen? In hoeverre zijn die afkomstig van de slachtoffers zelf? Als het niet de ouderen zelf zijn die de ouderenmishandeling melden, wie doet de melding dan? En wat gebeurt er met een eventuele melding?

Meer aandacht

Tot slot wil het SPM-fractielid weten of er in Maastricht enig beleid ten aanzien van het onderwerp wordt gevoerd. Worden er daadwerkelijke stappen genomen om ouderenmishandeling aan te pakken? Zo ja, hoe zien die eruit? En welke organisaties zijn er in Maastricht die hulp bieden bij ouderenmishandeling? ,,Naar de mening van SPM is ouderenmishandeling, in welke vorm dan ook, een fors onderschat probleem dat meer aandacht verdient, vooral ook van de zijde van professionele hulpverleners”, laat Makatita-Hendrix in een toelichting weten.

 

Back To Top
×Close search
Zoeken