skip to Main Content

Seniorenparij: elk miljoen dat we erbij krijgen voorkomt een beetje pijn

Seniorenparij: Elk Miljoen Dat We Erbij Krijgen Voorkomt Een Beetje Pijn

De Senioren Partij Maastricht is ook de komende dagen nog druk bezig met het in kaart brengen van bezuinigingen die mogelijk zijn om de gemeentelijke financiën weer enigszins in evenwicht te brengen. Op 30 juli komt de fractie, samen met een deel van het partijbestuur, bijeen om de laatste knopen door te hakken. ,,Pas daarna zullen we enigszins kunnen aangeven welke kant het waarschijnlijk zal opgaan”, zegt SPM-fractievoorzitter John Steijns. ,,Maar absolute duidelijkheid kunnen we pas geven vlak voor de begrotingsbehandelingen in augustus.”

Zorgvuldigheid

Dat de Seniorenpartij vooralsnog geen openheid van zaken kan geven, heeft niets met te maken met welke politieke strategie dan ook, benadrukt Steijns. ,,Kaarten tegen de borst houden om er in een later stadium politiek gebruik van te kunnen maken, zit niet in het DNA van de Senioren Partij Maastricht. Wat op dit moment speelt is dat we een hele reeks ingewikkelde afwegingen moeten maken. Dat vergt uiterste zorgvuldigheid. De druk op de landelijke overheid om met extra geld over de brug te komen groeit met de dag. Elk miljoen dat we er als gemeente bij krijgen betekent dat we een aantal bezuinigingsvoorstellen van tafel kan. Het is in dat licht niet verstandig om al in een vroeg stadium een standpunt in te nemen.”

Decentralisaties

De SPM-fractievoorzitter doelt op het initiatief van de gemeenteraad van Zoetermeer om zoveel mogelijk gemeenteraden in Nederland te mobiliseren een gezamenlijke vuist te maken in de richting van het kabinet. De inzet daarvan is om meer geld los te krijgen vanuit het Gemeentefonds. Het actiecomité dat daarvoor vanuit de Zuid-Hollandse gemeente is opgericht, vindt inmiddels gehoor bij diverse gemeentes in Nederland die – net als Maastricht – kampen met de gevolgen van de decentralisatie van een aantal overheidstaken die in 2015 is doorgevoerd.

Open brief

Ook de Senioren Partij Maastricht is voorstander van een hardere opstelling richting Den Haag. Middels een open brief aan alle leden van de Maastrichtse gemeenteraad proberen SPM-raadslid Henny Willems en burgerraadslid Ria Makatita-Hendrix de raad zover te krijgen dat hij zich als één man achter het Zoetermeerse initiatief opstelt.

Stadsmanifest

Op één ding wenst de Seniorenpartij in elk geval niet te bezuinigen, aldus Steijns. ,,In ons Stadsmanifest – eigenlijk ons verkiezingsprogramma – stellen we heel nadrukkelijk dat wij als partij bewust kiezen voor een sociale stad. Concreet betekent dat wat ons betreft dat er niet wordt getornd aan het gemeentelijke armoedebeleid. Het in stand houden van de zogenoemde open eindregelingen binnen het sociaal domein zal een enorme klus worden. Maar die uitdaging mogen we in Maastricht niet uit de weg gaan. De tegenvallers worden hoofdzakelijk veroorzaakt door de keuzes die de landelijke overheid de afgelopen jaren heeft gemaakt. Wij zijn dus heel sterk van mening dat een deel van de oplossing uit Den Haag zal moeten komen. Dat laat overigens onverlet dat pijnlijke keuzes onvermijdelijk zijn.”

Back To Top
×Close search
Zoeken