skip to Main Content

Senioren Partij Maastricht: belangen omwonenden internationaal busstation niet uit het oog verliezen

Senioren Partij Maastricht: Belangen Omwonenden Internationaal Busstation Niet Uit Het Oog Verliezen

De Senioren Partij Maastricht is blij met het tot stand komen van het Internationale busstation aan de Meerssenerweg in Maastricht, maar de fractie zal er wel nauwlettend op toezien dat er geen verdere overlast voor de buurtbewoners ontstaat en dat de overlast die op dit moment door omwonenden wordt ervaren zo snel mogelijk wordt weggenomen.

Eerste in Nederland

Dat zegt fractiewoordvoerder Henny Willems naar aanleiding van de officiële ingebruikname van het internationale busstation aan de achterkant van het Centraal Station in Maastricht. Het gaat om het eerste internationale busstation van Nederland.

Dagelijks dertig bussen

Door in de Limburgse hoofdstad aan de achterkant van het station op te stappen, kunnen op dit ogenblik 83 Europese bestemmingen worden bereikt. In twintig gevallen beschikt Maastricht over een rechtstreekse busverbinding naar een plaats binnen Europa. Gelet op het feit dat er dagelijks dertig bussen vertrekken, wordt het aantal mensen dat jaarlijks op- of uitstapt in Maastricht (of Maastricht passeert) geschat op een half miljoen. Maastricht is met de aansluiting op het Europese busnetwerk niet alleen een tussenstation van formaat, maar ook een belangrijke bestemming: vanuit heel Europa zullen mensen de Limburgse hoofdstad per bus weten te vinden, zei de Maastrichtse wethouder Gert-Jan Krabbendam maandagochtend bij de opening.

Exploitatie

De betrokken busmaatschappijen (IC Bus – Deutsche Bahn, Flixbus en KLM Busservice) bekostigen zelf de exploitatie. Volgens Krabbendam is dat uniek in Nederland. Behalve de drie busmaatschappijen zijn het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ProRail, de NS, Arriva, Zuid-Limburg Bereikbaar, de Provincie Limburg en de gemeente Maastricht bij het project betrokken.

Goed geluisterd

De Senioren Partij Maastricht is sterk voorstander van een goed lopend busnetwerk, vooral omdat zo’n netwerk voorziet in een duidelijke behoefte. De fractie is verheugd dat het initiatief tot stand gekomen is in overleg met tal van belangrijke partners, maar er is ook goed geluisterd naar de mening van bewoners. Deze hebben hun volledige medewerking gegevens nadat duidelijk was geworden dat het tegenhouden van het busstation politiek geen haalbare kaart zou zijn.

Toiletvoorziening

,,Een van de grote voordelen van het nieuwe busstation is dat het oppikken en afzetten van reizigers niet langer hoeft plaats te vinden aan de openbare weg”, aldus raadslid Henny Willems. ,,Voordeel is verder dat het station in de buurt van spoor ligt, op een plek die goed bereikbaar is en waar zowel reizigers als bussen alle ruimte hebben. Het is al met al een locatie met goede voorzieningen, al blijft het niet aanwezig zijn van een toiletvoorziening een punt van aandacht.”

 

 

Back To Top
×Close search
Zoeken