skip to Main Content

Senioren Partij Maastricht bepleit benoeming sportformateur

Senioren Partij Maastricht Bepleit Benoeming Sportformateur

De Senioren Partij Maastricht is van mening dat de gemeente Maastricht een zogeheten sportformateur moet aanstellen. Zo’n sportformateur brengt lokale partijen bij elkaar aan tafel om tot een lokaal sportakkoord te komen. Een en ander blijkt een brief met schriftelijke vragen die het de fractie van de Seniorenpartij aan het college van burgemeester en wethouders heeft gestuurd.

30 miljoen

Het Rijk maakte vorige week bekend dat de komende drie jaar 30 miljoen euro wordt uitgetrokken om het vorig jaar bereikte Nationale Sportakkoord (sport, overheid, maatschappelijke organisaties en bedrijven) om te zetten in lokale sportakkoorden. Dergelijke akkoorden stimuleren dat binnen gemeenten iedere Nederlander met plezier een leven lang kan sporten en bewegen.

Goed instrument

Iedere gemeente die dat wil kan vanaf deze week 15.000 euro aanvragen om een sportformateur aan te stellen. De Seniorenpartij vindt dat de gemeente dit aanbod met beide handen moet aangrijpen, aldus fractievoorzitter John Steijns. ,,De seniorenpartij is van mening dat sporten positieve gezondheidseffecten oplevert. Wij pleiten al langer voor het instellen van stimuleringssubsidies waarmee zowel jongeren alsook ouderen worden gestimuleerd  aan sport- en beweegdeelname. Het initiatief van sportminister Bruins is wat ons betreft en heel goed instrument.”

 

 

Back To Top
×Close search
Zoeken