skip to Main Content

Seniorenpartij bezorgd over gevolgen ‘stikstofuitspraak’ Raad van State

Seniorenpartij Bezorgd Over Gevolgen ‘stikstofuitspraak’ Raad Van State

De Senioren Partij Maastricht maakt zich ernstig zorgen over de mogelijke gevolgen voor Maastricht van de zogenoemde ‘stikstofuitspraak’ van de Raad van State. De hoogste bestuursrechter van het land oordeelde in mei dat de aanpak van stikstofoverlast in Nederland in strijd is met Europese natuurbeschermingsregels. Het Nederlandse beleid biedt onvoldoende waarborgen om de natuur te beschermen tegen de schadelijke invloed van stikstof, aldus de Raad van State in een veelbesproken arrest.

Gevolgen woon- leef- en werkomgeving

De uitspraak heeft mogelijk gevolgen voor vele honderden bouwprojecten in het land, waarvan het zelfs de vraag is of ze überhaupt doorgang kunnen vinden. De Seniorenpartij wil nu van het Maastrichtse college van B en W vernemen welke gevolgen de uitspraak van de RvS heeft voor de woon- leef- en werkomgeving binnen Maastricht en voor de economische ontwikkeling van de stad. De partij heeft daarom een aantal schriftelijke vragen gesteld, waarin aangedrongen wordt op duidelijkheid.

Snel een inventarisatie

,,We willen graag dat het college een inventarisatie maakt – uiteraard gesteld dat deze er nog niet is”, aldus fractievoorzitter John Steijns. ,,Wij vinden het belangrijk om te weten of er door de uitspraak (bouw)projecten in de knel komen en natuurlijk ook of er mogelijkheden zijn om deze op te lossen. De Seniorenpartij is in elk geval van mening dat het college de zaak zo snel mogelijk oppakt en aan de hand van de inventarisatie maatregelen uitwerkt voor de korte, middellange en lange termijn, al dan niet in overleg met de provincie.”

 

 

 

Back To Top
×Close search
Zoeken