skip to Main Content

Senioren Partij Maastricht: toenemende invloed georganiseerde criminaliteit zorgelijke ontwikkeling

Senioren Partij Maastricht: Toenemende Invloed Georganiseerde Criminaliteit Zorgelijke Ontwikkeling

De georganiseerde criminaliteit maakt ook in Maastricht gretig gebruik van de coronacrisis om haar invloed in de bovenwereld te versterken. Dat kan worden afgeleid uit een brief die burgemeester Annemarie Penn-te Strake deze week heeft gestuurd aan de leden van de gemeenteraad. In de brief geeft de Maastrichtse burgemeester een overzicht van de Maastrichtse veiligheidscijfers over het jaar 2020.

Coronacrisis

Penn schrijft letterlijk dat criminelen ‘handig inspelen op de nood bij door corona getroffen ondernemers’. De ‘door de coronacrisis toegenomen kwetsbaarheid en daardoor beïnvloedbaarheid van een aantal sectoren/branches in de stad voor de georganiseerde criminaliteit’ is dan ook een ‘nieuw aandachtpunt’, aldus de Maastrichtse burgemeester.

Ondermijning

,,Een kwalijke en verontrustende ontwikkeling”, zegt SPM-fractievoorzitter John Steijns in een reactie op de brief. ,,Als Senioren Partij Maastricht hebben wij de afgelopen jaren voortdurend gehamerd op de gevaren van officieel betiteld wordt als ondermijning. De vermenging van de onder- en bovenwereld is een monster met zeven koppen. De actuele situatie noodzaakt tot intensivering. We zijn erg blij dat het college van B en W ons standpunt deelt.”

Doelwit

Als het gaat om ‘ondermijning’ vertonen de cijfers van 2020 een stijging van 226 procent ten opzichte van 2017, zo blijkt uit een met de raadsinformatiebrief meegestuurde factsheet. ,,Ondermijning beperkt zich niet alleen tot drugshandel, vastgoedfraude of witwassen”, benadrukt Steijns. ,,Dagelijks worden mensen geconfronteerd met fraude met betaalproducten of identiteitsdocumenten, ondanks landelijke campagnes via de media. Verontrustend is dat nu tijdens de coronacrises ook in Maastricht kennelijk een aantal branches doelwit zijn voor de georganiseerde criminaliteit.”

Kleine criminaliteit

Optimistischer is de fractie van de Senioren Partij Maastricht als het gaat om de veiligheidscijfers als geheel. Die laten ook volgens burgemeester Penn een ‘overwegend positief beeld’ zien. SPM-fractievoorzitter John Steijns: ,,Het aantal inbraken in woningen en voertuigen is afgenomen, net als het aantal fiets-, bromfiets-, en snorfietsdiefstallen. Ook het aantal gevallen van zakkenrollerij is gedaald. Was er in 2017 nog sprake van 713 gevallen, in 2020 is de teller gelukkig blijven steken op 228. Maar wat ons betreft zijn er dat nog altijd 228 te veel.”

 

 

Back To Top
×Close search
Zoeken