skip to Main Content

Senioren Partij Maastricht blij met aanstaand lachgasverbod

Senioren Partij Maastricht Blij Met Aanstaand Lachgasverbod

Het uitblijven van een landelijke wijziging van de Opiumwet is voor het college van burgemeester en wethouders van Maastricht aanleiding om het gebruik van lachgas als roesmiddel op een openbare plaats te verbieden. Om dit verbod te verwezenlijken is een wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening noodzakelijk.

Probleem

Het oneigenlijk gebruik en verkoop van lachgas vormt een niet te onderschatten probleem bij voornamelijk jongeren. Het geeft gezondheidsrisico’s en veroorzaakt hinder en overlast aldus het college. Met dit voorstel geeft het college gevolg aan een op 10 september 2020 ingediende motie van Partij Veilig Maastricht, die ook is ondertekend door Senioren Partij Maastricht PvdA, VVD, PVV, Groep Gunther en Groep Maassen.

Samenleving

De fractie van de Seniorenpartij Maastricht steunt het voorstel van het college. ,,Al had deze wijziging wat ons betreft al veel eerder aan de raad voorgesteld mogen worden. Al medio vorig jaar hebben wij als fractie duidelijk gesteld dat een lachgasverbod niet iets is voor alleen de wetgever, maar dat in feite de hele samenleving daar een verantwoordelijkheid in heeft.  Het is dan ook een prima zaak dat inmiddels ook  het gebruik van lachgas als probleem wordt gezien bij de groothandel, de detailhandel en horeca.  Het recreatief gebruik wordt in toenemende mate gezien als een serieus probleem.”

Tekstvoorstel

Het Maastrichtse college stelt voor om de volgende tekst in de Algemene Plaatselijke Verordening op ten nemen: ‘Het is verboden op een openbare plaats lachgas recreatief als roesmiddel te gebruiken, voorbereidingen daartoe te verrichten of ten behoeve van dat gebruik voorwerpen of stoffen bij zich te hebben, indien dit gepaard gaat met overlast of andere gedragingen die de openbare orde verstoren, het woon- of leefklimaat beïnvloeden of anderszins hinder veroorzaken. Het is verboden op een openbare plaats die deel uit maakt van een door het college ter bescherming van de openbare orde of het woon- en leefklimaat aangewezen gebied lachgas recreatief als roesmiddel te gebruiken, voorbereidingen daartoe te verrichten of ten behoeve van dat gebruik voorwerpen of stoffen bij zich te hebben.’

 

 

 

 

Back To Top
×Close search
Zoeken