skip to Main Content

Seniorenpartij blij met adequate aandacht college voor gevolgen stikstofuitspraak

Seniorenpartij Blij Met Adequate Aandacht College Voor Gevolgen Stikstofuitspraak

De gemeente Maastricht heeft op dit moment nog onvoldoende zicht op de gevolgen van de zogeheten ‘stikstofuitspraak’ van de Raad van State. Een speciaal opgerichte taskforce is gestart de gevolgen voor Maastricht te inventariseren. Deze werkgroep brengt onder meer in kaart voor welke projecten verwacht wordt dat er een bestemmingsbesluit moet worden genomen (een vergunning en/of een bestemmingsplanwijziging). Dat blijkt uit antwoorden van wethouder Gert-Jan Krabbendam (Milieu) op schriftelijke vragen van de Senioren Partij Maastricht.

Arrest

De hoogste bestuursrechter van het land oordeelde in mei dat de aanpak van stikstofoverlast in Nederland in strijd is met Europese natuurbeschermingsregels. Het Nederlandse beleid biedt onvoldoende waarborgen om de natuur te beschermen tegen de schadelijke invloed van stikstof, aldus de Raad van State in een inmiddels veelbesproken arrest.

Consequenties

Op dit moment is het zo dat de uitspraak in elk geval consequenties heeft voor 1.942 (nieuwbouw)woningen die op de planning staan. Hetzelfde geldt voor een kantoorproject en een viertal winkelprojecten. Wellicht moet er nadere onderbouwing moet worden aangeleverd. In het meest ongunstige geval moeten plannen moeten worden aangepast (bijvoorbeeld ‘gasloos’ bouwen) met als gevolg vertraging bij de realisatie van de plannen, zo blijkt uit de brief met antwoorden aan de SPM.

Onzekerheid

SPM-fractievoorzitter John Steijns begrijpt dat het op dit moment wellicht wat lastig is voor de gemeente om een indicatie te geven welke kant het opgaat. ,,Maar ik denk dat we kunnen vaststellen dat het college er bovenop zit. De Senioren Partij Maastricht is in elk geval blij met die adequate aandacht.” Wel concludeert Steijns dat ondanks alle inspanningen van het college de onzekerheid bij belanghebbenden groot blijft.

 

Back To Top
×Close search
Zoeken