skip to Main Content

Seniorenpartij blij met besluit om in Maastricht een kinderburgemeester te benoemen

Seniorenpartij Blij Met Besluit Om In Maastricht Een Kinderburgemeester Te Benoemen

Maastricht krijgt binnen afzienbare tijd een kinderburgemeester. Dat heeft de Maastrichtse gemeenteraad gisteravond besloten door zich unaniem akkoord te verklaren met een motie waarin een dergelijke benoeming wordt bepleit. De motie, ingediend door PvdA en D66 hebben SPM, het CDA, GL, SP en SAB, werd onmiddellijk omarmd door het college van B en W, inclusief de echte burgemeester, Annemarie Penn-te Strake.

Brug

De kinderburgemeester heeft de volle steun van de Senioren Partij Maastricht, zo verzekert fractievoorzitter John Steijns. ,,Het benoemen van een kinderburgemeester kan in Maastricht een brug vormen tussen de Maastrichtse kinderen en de lokale politiek. Daarnaast hechten we binnen deze gemeente veel waarde aan jeugdparticipatie.”

Sinterklaas

De kinderburgemeester zal in de rol van ambassadeur aanwezig zijn bij bijzondere bijeenkomsten en bezoeken, zoals de jaarlijkse intocht van Sinterklaas, de activiteiten Koningsdag en openingen van bijvoorbeeld speeltuinen, sportparken en IKS’s (primair onderwijs). Daarnaast zijn de indieners van de motie van mening dat de kinderburgemeester naast een symbolische rol een eigen agenda zal uitvoeren, namens en samen met de kinderen uit de gemeente.

Verkiesbaar

Op korte termijn zal een plan worden opgesteld waarin taken en bevoegdheden van de Maastrichtse Kinderburgemeester zijn opgenomen en er zal een communicatietraject opgesteld richting basisscholen en burgers, zodat kinderen zich verkiesbaar kunnen stellen.

 

Back To Top
×Close search
Zoeken