skip to Main Content

Seniorenpartij blij met gemeentelijke én landelijke steun voor sportverenigingen

Seniorenpartij Blij Met Gemeentelijke én Landelijke Steun Voor Sportverenigingen

Sportverenigingen hebben niet alleen een functie voor het beoefenen van sport, maar dragen ook bij aan de gemeenschapszin. Dankzij de inzet van veel vrijwillige clubbestuurders en vrijwillig sportkader zorgen ze voor sociale cohesie binnen buurten en wijken. Sportverenigingen mogen mede daardoor als cement van de samenleving worden beschouwd.

Opgelucht ademhalen

Het feit dat het Maastrichtse college van B en W begin april  heeft besloten om de gebruikersvergoeding die clubs normaal gesproken moeten betalen voor het gebruik van sportaccommodaties niet in rekening te brengen aan sportverenigingen heeft ongetwijfeld menig sportbestuurder in Maastricht opgelucht doen ademhalen. Als fractie zijn wij van mening dat dit bijdraagt aan de exploitatie van de clubs die onnodig onder druk zijn komen te staan als gevolg van de coronacrises.

Fantastisch nieuws

Het besluit van het kabinet om voor de periode 1 maart tot 1 juni 2020 90 miljoen extra beschikbaar te stellen aan sportverenigingen in de vorm van kwijtschelding van de huur, sluit hier op aan. Het gaat om een eenmalige tegemoetkoming van maximaal 2.500 euro. De minister wilt hiermee de verenigingen stimuleren de trainingen voor de jeugd te hervatten ze prikkelen om activiteiten op te zetten voor niet-leden. Fantastisch nieuws, want hierdoor komt de ambitie om de beweeg- en sportdeelname in Maastricht – die nog steeds onder het landelijk gemiddelde ligt – niet verder onder druk te staan.

SPM verheugd

De SPM is verheugd dat de minister het Mulier Instituut heeft gevraagd om de effecten die de coronacrises heeft voor de sport in kaart te brengen en op basis van de uitkomsten van het onderzoek eventueel bereid is tot verdere aanvullende steun.

 

 

 

 

Back To Top
×Close search
Zoeken