skip to Main Content

Seniorenpartij: blij met voorstellen college voor armoedebestrijding in Maastricht

Seniorenpartij: Blij Met Voorstellen College Voor Armoedebestrijding In Maastricht

De fractie van de Senioren Partij Maastricht kan zich helemaal vinden in de voorstellen van het college van B en W om de armoede in de stad de komende jaren aanzienlijk terug te dringen. In het ‘Aanvalsplan armoede en schuldhulpverlening 2020-2024’ is vastgelegd dat de armoede in Maastricht in 2030 (ver) onder het landelijk gemiddelde ligt. De inhoud van het ‘aanvalsplan’, dat op 15 september door de raad behandeld wordt, is mede gebaseerd op het advies van de Maastrichtse Rekenkamer. Ook de diverse raadsfracties hebben input kunnen geven. Eigenlijk had het raadsstuk al in het voorjaar behandeld moeten worden, maar door de coronaproblematiek is de behandeling vooruitgeschoven.

Stadsmanifest

De laatste jaren is in Maastricht het aantal huishoudens dat in armoede leeft gegroeid. Maastricht zit wat dat betreft met 13,7 procent (circa 9.500 huishoudens) ver boven het landelijk gemiddelde. ,,Uit het stuk blijkt duidelijk de ambitie van het college zich richt om de armoede in Maastricht in 2030 onder het landelijk gemiddelde te krijgen”, zegt SPM-fractievoorzitter John Steijns. ,,Dat sluit helemaal aan bij de paragraaf in ons stadmanifest die over armoede gaat. We constateren dan ook tot tevredenheid dat het langzaam maar zeker de goede kant op gaat als het gaat om armoedebestrijding in de stad.

Voorkomen

De inzet van het college is de manier waarop armoede op dit moment wordt aangepakt – waarbij vrijwel alles gericht op het verzachting van de armoede – te verschuiven naar het voorkomen van armoede en schulden. ,,Ook hier sluit het voorstel van het college volledig aan op het standpunt van SPM. In ons stadsmanifest stellen we immers dat wat ons betreft ‘de nadruk blijft liggen op het versterken van de preventie’.

Meer samenhang

Was de Senioren Partij Maastricht betreft moet er meer eenheid en samenhang komen in de regelingen zie er nu zijn. Steijns: ,,In 2018 werd bijna 11,5 miljoen euro besteed aan allerlei regelingen en of voorzieningen met betrekking tot armoede in de stad. Bijzondere aandacht is steeds uitgegaan naar de buurten Pottenberg, Malpertuis, Caberg, Wittevrouweveld en Nazareth. Wij vinden dat dat in de toekomst zo moet blijven. In deze buurten wonen relatief veel bijstandsgerechtigden. Daarnaast zijn er veel huishoudens met kinderen waarvan beide ouders geen werk hebben. Met een gerichte communicatie van regelingen die door deze mensen kunnen worden aangesproken, kom je al heel ver. Als fractie zijn wij van mening dat de Wijkservicepunten daarbij een belangrijke rol kunnen vervullen.

Gelijke kansen kinderen

De SPM blijft – net als het college van B en W – op het standpunt staan dat sociale uitsluiting een halt moet worden toegeroepen, net als kansongelijkheid onder kinderen. Steijns: ,,Wij vinden het belangrijk om voortdurend op zoek te blijven naar mogelijkheden om zelfredzaamheid te bevorderen. Daarnaast moet wat ons betreft de gemeente blijven investeren in slimmere en vernieuwende oplossingen voor mensen die in de schulden zitten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan oplossingen die het Jeugdfonds Sport & Cultuur, de Stichting Leergeld of de Fietsbank Maastricht kunnen bieden. Door een doelgericht aanpak en een combinatie van mogelijkheden kunnen heel wat kwetsbare gezinnen worden geholpen. We zijn blij dat het college van B en W onze mening deelt.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back To Top
×Close search
Zoeken