skip to Main Content

Senioren Partij Maastricht raadpleegt leden over vuurwerkoverlast

Senioren Partij Maastricht Raadpleegt Leden Over Vuurwerkoverlast

De Senioren Partij Maastricht (SPM) blijft zich grote zorgen maken over de effecten van illegaal knalvuurwerk tijdens de jaarwisseling. Dat zegt SPM-raadslid Henny Willems naar aanleiding van de algemene ledenraadpleging die op 14 december zal worden in hotel Novotel aan de Sibemaweg in Maastricht. Tijdens deze vergadering zal uitgebreid worden ingegaan op de kwestie. Aan de hand van het besprokene wordt een voorlopig standpunt ingenomen.

Doorn in het oog

De problemen rond het – tegen de regels in – afsteken van illegaal gekocht (zwaar) vuurwerk waarmee Maastricht elk jaar opnieuw wordt geconfronteerd in aanloop naar de jaarwisseling is de Seniorenpartij al vele jaren een doorn in het oog. In de vorige raadsperiode heeft oud-raadslid en voormalig politiechef Jan Erckens geregeld aandacht voor het probleem gevraagd. Inmiddels heeft Henny Willems als fractiewoordvoerder Veiligheid dit thema overgenomen.

Levensgevaarlijk

Elk jaar opnieuw steken rondtrekkende groepen jongeren in de weken voor Oud en Nieuw op diverse plekken in de stad levensgevaarlijk knalvuurwerk af. Het leidt tot forse overlast voor bijvoorbeeld bewoners en huisdieren en soms ook materiële schade.

Gemeentelijke regie

Zoals in het verkiezingsprogramma opgenomen blijft de SPM, die al in 2014 bij het college van B en W heeft aangedrongen op maatregelen, sterk voorstander van een actieve bestrijding van illegaal knalvuurwerk. Een bijdrage aan de oplossing voor het probleem zou verder kunnen zijn het afsteken van siervuurwerk onder gemeentelijke regie op een centrale plek, aldus Henny Willems. Als uiterste middel zou er, aldus het raadslid, ook een vuurwerkverbod ingevoerd kunnen worden.

Ontwikkeling newsroom

Tijdens de ledenraadpleging zullen ook een aantal andere zaken aan de orde komen. Zo zal fractievoorzitter John Steijns stilstaan bij het contact met de achterban. Een belangrijk middel om het contact te intensiveren, is de ‘newsroom’, het eigen nieuwskanaal van de SPM dat begin dit jaar de lucht is ingegaan en dat behoorlijk in ontwikkeling is en inmiddels goed gelezen wordt. Aandacht is er ook voor het verdwijnen van het huis-aan-huisblad Via Maastricht en de vergevorderde plannen van de SPM om door middel van gerichte buurtbezoeken ‘nieuwe stijl’ het contact met de Maastrichtse burgers te verbeteren.

Toekomstvisie SPM

Partijvoorzitter Jan Voorvelt zal tot slot een tipje van de sluier opnemen wat betreft de ontwikkeling van een toekomstvisie voor SPM, die dit jaar veertig jaar bestaat en zich volop richt op verjonging.

De ledenraadpleging op 14 december in Novotel (Sibemaweg 10) begint om 14.30 uur. De zaal is geopend vanaf 14 uur. SPM-leden zijn van harte welkom. Elk lid staat het bovendien vrij een introducé mee te nemen.

Back To Top
×Close search
Zoeken