skip to Main Content

Seniorenpartij: breng behoeften ouderen op elkaar afgestemd in kaart

Seniorenpartij: Breng Behoeften Ouderen Op Elkaar Afgestemd In Kaart

De Senioren Partij Maastricht blijft erop hameren dat Maastricht de komende jaren dringend behoefte heeft aan een ouderenbeleid dat soepel inspeelt op de demografische ontwikkelingen in de stad. ,,Daarbij is het van belang dat alle relevante beleidsdocumenten goed op elkaar zijn afgestemd, zodat een betrouwbaar beeld ontstaat aan welke voorzieningen – en op welke plek – de stad behoefte heeft”, aldus SPM-fractievoorzitter John Steijns.

Adviescommissie

Tijdens de behandeling van de Kaderbrief 2019, het jaarlijkse stuk waarin het college van B en W het financiële kader schetst met het oog op de begroting en het te voeren beleid, heeft de SPM deze week opnieuw aandacht gevraagd voor een goed ouderenbeleid in Maastricht. De fractie deed dat overigens samen met het CDA, een partij die van oudsher ook sterk opkomt voor de belangen van stadsgenoten op leeftijd. Aanleiding om aan de bel te trekken waren de conclusies in het rapport van de adviescommissie Seniorenbeleid Maastricht.

Communicatie

Onder het motto ‘Ik voel me thuis in mijn buurt’ heeft de Senioren Partij Maastricht aandacht gevraagd voor de conclusies met betrekking tot verbetering op het gebied van huisvesting, verbetering op het gebied van veiligheidsbeleving en leefbaarheid en verbetering op gebied van eenzaamheid. Het CDA stelde aanvullend voor om extra aandacht te schenken aan en goede communicatie met betrekking tot het ouderenbeleid. Wethouder Jim Janssen (SPM, Ouderenbeleid) zegde dit laatste toe. Hij gaf aan volop aan de slag te gaan met de conclusies in het rapport van de adviescommissie Seniorenbeleid Maastricht.

Saamhorigheid

Een belangrijke toezegging, vindt fractievoorzitter John Steijns. ,,De Senioren Partij Maastricht is van mening dat je door actief in te spelen op de conclusies en naar oplossingen te kijken de saamhorigheid in onze stad kunt laten toenemen.”

Hoewel ouderen steeds langer vitaal blijven vergrijst de stad behoorlijk. In 2010 werd het aantal ouderen ouder dan 65 jaar vastgesteld op 21.951 (18,3 procent van het totaal aantal inwoners). In 2018 was deze bevolkingsgroep gestegen tot 25.904 (wat neerkomt op 21,3 procent).

Op de goede weg

John Steijns: ,,Gelet op de getalsmatige ontwikkelingen zullen wij ons voortdurende moeten blijven afvragen of er voldoende welzijnsvoorzieningen zijn, en of die geografisch efficiënt over de gemeente zijn verspreid. Hetzelfde geldt voor voorzieningen in de wijken, bijvoorbeeld winkels, medische centra en steunpunten. In welke wijken zijn wonen en zorg wel of niet goed elkaar afgestemd; welke wijken zijn verstoken van ‘levensloopbestendige’ woningen? Bereikt de gemeente – ook op buurtniveau – wel al haar inwoners, in het bijzonder de ouderen? En op welke wijze kan het aanleren van digitale vaardigheden worden gefaciliteerd? Als Senioren Partij Maastricht zullen we ons er had voor blijven maken om ook tussentijds een antwoord op dit soort vragen te krijgen. Gelukkig mogen we vaststellen dat het college van B en W op de goede weg is.”

 

Back To Top
×Close search
Zoeken