skip to Main Content

Seniorenpartij: college veel te laks als het gaat om aanpak winkelleegstand

Seniorenpartij: College Veel Te Laks Als Het Gaat Om Aanpak Winkelleegstand

Om de op de loer liggende verloedering als gevolg van het grote aantal leegstaande winkels in de Maastrichtse binnenstad een halt toe te roepen, is het de hoogste tijd dat de gemeente grijpt naar een drastisch middel: de introductie van een leegstandsverordening. Zo’n verordening geeft het gemeentebestuur extra bevoegdheden op het moment dat leegstaande winkelruimte bijdraagt tot negatieve gevoelens bij bezoekers van de binnenstad.

Permanent punt van aandacht

Dat zegt SPM-fractievoorzitter John Steijns in een reactie op het uitblijven van maatregelen om de leegstand van winkelpanden in de Maastrichtse binnenstad aan te pakken.

In mei van dit jaar heeft SPM de leegstand van winkelpanden aangekaart bij het college. Tijdens persoonlijke gesprekken met wethouder Vivianne Heijnen (CDA, Economische Zaken) is eveneens aandacht voor het probleem gevraagd. Tijdens de begrotingsbehandeling heeft de fractie de kwestie onlangs opnieuw voor het voetlicht gebracht, maar concrete resultaten blijven uit, aldus John Steijns. ,,Voor de Senioren Partij Maastricht is het faciliteren van een goed vestigings- en ondernemersklimaat in relatie tot de leegstand van winkelpanden een permanent punt van aandacht”, stelt hij. ,,We hebben daarbij overigens niet alleen oog voor de binnenstad, maar ook voor de buurtwinkelcentra.

Rekenkamer bevestigt noodzaak

Steijns zegt het onbegrijpelijk te vinden dat het college niet of nauwelijks actie lijkt te ondernemen. ,,De gemeenteraad heeft de conclusies en aanbeveling van het rekenkamerrapport Winkelleegstandsbeleid in 2017 unaniem aangenomen. Een van de hoofdconclusies luidt dat niet alle beschikbare instrumenten door de gemeente worden gebruikt om winkelleegstand te voorkomen en te bestrijden. Als je kijkt naar de actuele situatie vraag ik me sterk af of het college nu wel alle instrumenten die ter beschikking staan inzet.”

Een van de mogelijke instrumenten die kunnen bijdragen aan een oplossing voor het winkelleegstandsprobleem is een leegstandsverordening, die de gemeente extra bevoegdheden geeft om leegstand aan te pakken, aldus Steijns. ,,De gemeente kent zo’n verordening op dit moment nog niet. Maar er zijn zoveel verordeningen. Volgens de Seniorenpartij is er niets dat het college hoeft te weerhouden om zo’n instrument alsnog in het leven te roepen.

Wethouder: geen sprake van verloedering

Volgens Steijns is wethouder Heijnen dit vooralsnog niet van plan. ,,Zij haar reactie op onze vragen geeft ze aan dat de leegstand weliswaar iets boven het zogenoemde frictieleegstand ligt – dat wordt overigens alleen maar erger als straks het pand van Hudson’s Bay wordt gesloten – maar dat er geen sprake is van verloedering en dat er gesprekken lopen. SPM stelt dan ook vast dat in ieder geval de problematiek wordt erkent en er actie is gestart. Desondanks vinden we het jammer dat de wethouder het instrument ‘leegstandverordening nog niet uit de kast wenst te halen.”

Steijns erkent dat zo’n verordening een zwaar middel is. ,,Maar wel een middel waarin de verplichting om leegstand te melden is opgenomen. Daarnaast kan een gemeente zelf huurders aandragen voor leegstaande panden en is zij in extremis in de gelengheid om ook boetes uit te delen. Een stok achter de deur dus, die wat de Seniorenpartij betreft hard nodig is.”

 

Back To Top
×Close search
Zoeken