skip to Main Content

Seniorenpartij: coronacrisis noopt tot actieve aanpak winkelleegstand

Seniorenpartij: Coronacrisis Noopt Tot Actieve Aanpak Winkelleegstand

Het is de hoogste tijd dat de gemeente Maastricht drastische maatregelen neemt om de leegstand van winkelpanden in de stad aan te pakken. In plaats van zich te beperken tot een faciliterende rol, zou het college actief werk moeten maken van het ontwikkelen van een langetermijnperspectief. Dat stelt SPM-fractievoorzitter John Steijns in een brief met schriftelijke vragen aan het college van B en W. Directe aanleiding voor zijn schrijven is een onderzoek van Stec Groep uit Arnhem, een economisch adviesbureau gespecialiseerd in vastgoed. Het bureau heeft in 120 Nederlandse gemeenten – waaronder Maastricht – de stand van zaken rond de winkelleegstand geïnventariseerd.

Neergang

Het bureau concludeert onder meer dat de impact van de coronacrisis op op (wnkel)centra fors zijn. ,,De precieze impact is ongewis, maar de economische neergang die we nu meemaken is ongekend groot. Bezoekersaantallen, omzetten en sterk verminderend consumentenvertrouwen onderstrepen dit beeld. De vraaguitval voor detailhandel en horeca op korte termijn heeft een structureel effect voor het functioneren van centra”, aldus het rapport.

Faillissementen

Volgens de onderzoekers is het voor grote en middelgrote gemeenten belangrijk om nu op strategisch niveau na te denken over de toekomst van belangrijkste (winkel)centra. ,,De onzekerheden en de potentieel forse impact van de coronacrisis vragen om het denken in mogelijke toekomstscenario’s en handelingsperspectieven voor uw winkelgebieden. Zo bent u goed voorbereid zodra de impact op uw winkelcentra straks echt duidelijk wordt en kunt u sneller handelen. Immers, als er bedrijven failliet gaan, ligt in de lijn der verwachting dat dit de komende zes tot 12 maanden gebeurt”, zo staat in het rapport.

Verkeerde kant

De Senioren Partij Maastricht sluit zich aan bij de bevindingen van de onderzoekers, aldus fractievoorzitter John Steijns. ,,Wij hebben ruim een jaar geleden onze zorgen omtrent de winkelleegstand in de stad al kenbaar gemaakt bij het college. Daarbij hebben we de mogelijkheid geopperd om te komen tot een actieplan waarbij de gemeente vastgoed-eigenaren en retailers helpt om winkelstraten klaar te maken voor de toekomst. Niemand kon op dat moment voorspellen dat we een klein jaar later geconfronteerd zouden worden met de grootste crisis in 75 jaar. Het onderzoek van Stec Groep is helder: er moet iets gebeuren, ander gaat het, ook met Maastricht, de verkeerde kant op. Onze partij is van mening dat het college in gesprek moet blijven met onze inwoners, winkeliers en de horeca, zodat ook een goede balans tussen wonen, werken en recreëren in stand blijft.”

Meer woningen

Volgens de onderzoekers van Stec Groep is transformatie van winkelvastgoed naar wonen absoluut een kans voor zowel vastgoedeigenaren als de gemeente. ,,Het is ook in financiële zin de meest robuuste transformatie. Het toevoegen van woningen in de centra van kernen vormt een kans om het centrumgebied te versterken, te verbeteren en vooral: te voorzien in een vraag. De toevoeging van woningen vergroot direct het draagvlak voor voorzieningen, de levendigheid en de leefbaarheid in bestaande centra. Daarnaast biedt het centrum de woningmarkt een belangrijke verrijking”, zo schrijven de onderzoekers.

Onderzoek waard

SPM-fractievoorzitter John Steijns is het ook met die visie eens. ..Het is op zijn minst een onderzoek waard. Eerste en tweede etages in de binnenstad toevoegen aan de woningvoorraad is volgens ons veel beter en kansrijker dan het opzetten van allerlei dure nieuwbouwprojecten in de buitenwijken. De ruimte daar moet wat ons betreft in principe beschikbaar blijven voor ouderenwoningen, het liefst ook nog een beetje betaalbaar.”

Back To Top
×Close search
Zoeken