skip to Main Content

Seniorenpartij dringt aan op versneld overleg over ROZ-gebouw

Seniorenpartij Dringt Aan Op Versneld Overleg Over ROZ-gebouw

De Senioren Partij Maastricht maakt zich – samen met GroenLinks en de Groep Gunther in de Maastrichtse gemeenteraad – ernstig zorgen over de herontwikkelingsplannen voor het leegstaande gebouw van de voormalige Regionale Omroep Zuid (ROZ; het huidige L1) . Er ligt een kant en klaar plan – inclusief businessplan – om het voormalige omroepgebouw aan de Bankstraat in de wijk Mariaberg te herbestemmen tot een plek voor de exploitatie van repetitieruimtes voor onder meer popmuziek.

Investeringskrediet

De actuele stand van zaken is dat de bank het bedrijfsplan wil honoreren met een investeringskrediet. Ze plaatst daarbij echter wel de kanttekening dat op korte termijn moet worden gestart met de herontwikkeling. De Senioren Partij Maastricht heeft vernomen dat er van gemeentewege nog bedenkingen zijn met betrekking tot de exploitatie. Daarnaast zou de Stichting Ateliers Maastricht (SAM), de organisatie die het gemeentelijk atelierbeleid uitvoert, het plan hebben om de kosten niet langer voor haar rekening te nemen.

Wethouder aan zet

Om te voorkomen dat er een patstelling ontstaat, trekken de raadsleden Hans Passenier (GroenLinks), John Gunther (Groep Gunther) en Imgriet Habets (Senioren Partij Maastricht) gezamenlijk aan de bel bij cultuurwethouder Jim Janssen. Ze doen een klemmend beroep op hem om in overleg met de vrijwilligers  de herontwikkelingsplannen vlot te trekken.

Triodosbank

Volgens een brief die de drie raadsleden naar de wethouder hebben gestuurd, vindt op 28 februari een gesprek plaats tussen de gemeente en de vrijwilligers voor het invullen van het voormalige ROZ-gebouw. De aanvraag van de benodigde financiën bij de Triodosbank verloopt echter al twee dagen eerder, op 26 februari.

Flinke aderlating

,,Wij leggen het dringende verzoek bij u neer om eerder dan 26 februari met de vrijwilligers van het ROZ-gebouw in gesprek te gaan”, aldus de brief. ,,Mocht dit niet lukken, is er een grote kans dat het gebouw leeg blijft staan en rijp is voor sloop. Temeer daar de financiële verstrekker dan geen garantie en geld meer afgeeft vanwege het overschrijden van een lange wachttijd. Ook zal dit voor de buurt een flinke aderlating zijn, daar de buurt zich ook achter dit project geschaard heeft.”

 

 

 

Back To Top
×Close search
Zoeken