skip to Main Content

Seniorenpartij en GroenLinks bezweren onrust rond zorgwoningen Gerlachus

Seniorenpartij En GroenLinks Bezweren Onrust Rond Zorgwoningen Gerlachus

Zorgcomplex Sint Gerlachus aan de Bieslanderweg blijft na de renovatie die op dit moment in volle gang is, geschikt voor huisvesting van hulpbehoevende ouderen. Dat kan worden afgeleid uit een intentieovereenkomst die is ondertekend door zorgverlener Envida. Uit het stuk blijkt dat Envida ook in de toekomst zorg blijft verlenen aan de bewoners van het zorgcomplex.

Kou uit de lucht

Voor een groep bezorgde bewoners van de Bieslanderweg is daarmee de kou uit de lucht. Zij hadden het vermoeden dat de door de projectontwikkelaar verstrekte informatie over de verbouwing niet strookte met de werkelijkheid. Om die reden hadden ze steun gezocht bij de Maastrichtse politiek. Volgens de buurtbewoners bestaat in hun wijk veel behoefte aan aangepaste woonruimte en zou de politiek behulpzaam kunnen zijn om het college van burgemeester en wethouders daar ook in formele zin op te wijzen.

Eindelijk helderheid

SPM-fractievoorzitter John Steijns is blij dat er nu eindelijk helderheid is. Volgens hem heeft Envida met het afgeven van de intentieverklaring duidelijkheid geschapen voor de toekomst. ,,Een hele geruststelling”, aldus Steijns. Zijn fractie houdt de kwestie al langer nauwlettend in het oog en zal dat ook in de toekomst blijven doen, belooft hij.

Bezorgdheid

Bij de aanvang van de verbouwing van de 130 woningen van het complex aan de uitten 64 omwonenden hun bezorgdheid over de ontwikkeling. Ze twijfelden eraan of de woningen binnen het complex ook daadwerkelijk behouden zouden blijven als zorgwoning.

Toezegging college

Deze signalen waren voor SPM en GroenLinks-raadslid Menno Janssen aanleiding om met wethouder Vivianne Heijnen in gesprek te gaan. Dit omdat het altijd de bedoeling is geweest dat er na de renovatie van Sint Gerlachus sprake zou zijn van levensloopbestendige woningen. ,,De bevestiging dat ook het college van B en W vindt dat niet getornd mag worden aan het aantal zorgplaatsen in Maastricht nam de bezorgdheid deels bij mij weg”, zegt Steijns. ,,De toezegging dat niet alleen werd gesproken met bezorgde bewoners en omwonenden maar ook met de projectontwikkelaar, was voor mij een reden om er vanuit te gaan dat de intenties van het college juist is en dat niet wordt getornd aan een eerder ingenomen standpunt.”

Bestuursrechter

Dat ook de bestuursrechter – die de door omwonenden aangevraagde voorlopige voorziening om formele redenen heeft afgewezen – er niet aan twijfelt dat in Sint Gerlachus straks andere dan zorgbehoevende (ouderen) komen te wonen, is voor Steijns een extra reden om te toekomst van woonzorgcomplex Sint Gerlachus met vertrouwen tegemoet te zien. ,,Wij zijn als politiek lang niet altijd bij machte om iets tegen te houden, maar door de vinger op de zere plek te leggen kunnen we vanuit de politiek soms wel voorkomen dat er onrechtvaardige situaties ontstaan die later lastig terug te draaien zijn. Ik ben dan ook blij dat wij er als Senioren Partij Maastricht – samen met GroenLinks – aan hebben kunnen bijdragen dat de bewoners van de Bieslanderweg weer rustig kunnen slapen.”

 

 

 

 

Back To Top
×Close search
Zoeken