skip to Main Content

SPM en GroenLinks stellen vragen over politiegeweld op lokaal niveau

SPM En GroenLinks Stellen Vragen Over Politiegeweld Op Lokaal Niveau

Het is de laatste weken aan de orde van de dag: geweldsmisbruik door agenten onder diensttijd. ,,Je kunt geen krant openslaan of de tv aanzetten, of het gaat er wel op de een of andere manier over”, zegt SMP-fractievoorzitter John Steijns. Samen met Menno Janssen, raadslid voor GroenLinks, heeft hij schriftelijke een aantal schriftelijke vragen gesteld. De antwoorden daarop moeten inzicht geven op de vraag hoe het in Zuid-Limburg is gesteld met eventueel politiegeweld.

Integriteitsproblemen

,,De afgelopen tijd zijn er vanuit diverse korpsen in Nederland berichten naar buiten gekomen over wangedrag en integriteitsproblemen”, zo laat Steijns in een toelichting weten. ,,Deze week nog in Noord-Limburg, waar onder andere vijf medewerkers ontslag is aangezegd en tegen vier anderen disciplinaire maatregelen zijn aangekondigd. Dit alles roept de vraag op of deze problematiek in Zuid-Limburg ook speelt en zo ja, in welke mate.”

Nieuw wetsvoorstel

Dat de Senioren Partij Maastricht en GroenLinks juist nu inzicht willen hebben in data die betrekking op het gebruik van geweld door agenten in Zuid-Limburg, heeft ook een andere reden: de Eerste Kamer buigt zich binnenkort over een nieuw wetsvoorstel over politiegeweld (Geweldsaanwending opsporingsambtenaar). De nieuwe wet beoogt om de politie ruimere bevoegdheden te geven om geweld toe te passen. ,,Om beter te kunnen beoordelen hoe het gesteld is met door de politie toegepast geweld hebben we data nodig die nu niet publiek toegankelijk zijn en die juist op lokaal niveau verzameld worden”, aldus John Steijns en Menno Janssen in hun brief aan het college van B en W.

Klachtenprocedure

De twee raadsleden willen onder andere weten hoeveel burgers in de gemeente Maastricht bij de politie aangifte hebben gedaan van geweldsgebruik of discriminatie door agenten onder diensttijd en hoeveel agenten daarvoor zijn vervolgd, dan wel veroordeeld. Daarnaast vragen ze zich af of en in hoeverre de politie-eenheid Maastricht aangiftes tegen politieagenten niet opneemt, maar burgers verwijst naar de klachtenprocedure.

Positief beeld

SPM-fractievoorzitter John Steijns benadrukt dat hij vooralsnog geen enkele reen heeft om te veronderstellen dat het probleem van geweld en discriminatie door de politie in Zuid-Limburg ook speelt. ,,Integendeel: ik heb contacten met een aantal mensen uit de organisatie. Deze geven mij absoluut een positief beeld. Je moet het eerder omdraaien: als onze vragen leiden tot een positief beeld, is dat zonder meer een opsteker voor de politie in onze regio. Eigenlijk gaan we ervan uit dat het die kant opgaat.”

Back To Top
×Close search
Zoeken