skip to Main Content

Seniorenpartij: fors duurder MECC uiteindelijk goed voor Maastricht

Seniorenpartij: Fors Duurder MECC Uiteindelijk Goed Voor Maastricht

De Senioren Partij Maastricht is geschrokken van het feit dat de op handen zijnde verbouwing van MECC Maastricht veel duurder uitpakt dan was voorzien. Volgens de fractie van de partij zit er echter niet veel anders op dan de tegenvaller te accepteren en door te gaan met de verbouwing. ,,Het MECC neemt in de lokale economie een te belangrijke plaats in”, zegt fractievoorzitter John Steijns. ,,Wij zien deze verbouwing dan ook als een investering in de toekomst van de stad, meer in het bijzonder voor kennisinstellingen als de Universiteit Maastricht, maar ook voor de verdere ontwikkeling van de Brightlands Maastricht Health Campus. Daarnaast is het de thuishaven voor een aantal meerdaagse evenementen met een bovenregionale uitstraling, zoals TEFAF.

Overspannen markt

Vorige week werd bekend dat de facelift van het beurs- en congrescentrum in de Maastrichtse wijk Randwyck zo’n 49 miljoen euro gaat kosten, 14 miljoen euro meer dan oorspronkelijk geraamd. Dat de prijs de pan uitrijst heeft voor een belangrijk deel te maken met het feit dat de markt overspannen is. Aannemers hanteren zonder uitzondering prijzen die flink hoger liggen dan voorheen. Bij de Europese aanbesteding bleken alle inschrijvers ruimschoots meer te vragen dan de 35 miljoen was in eerste instantie voor de verbouwing was gereserveerd.

Uitbreiding broodnodig

MECC Maastricht, dat aanvankelijk het Maastrichts Economisch Centrum werd genoemd, werd officieel geopend in september 1988 en kostte destijds 160 miljoen gulden. ,,Na 30 jaar is een totale innovatie en uitbreiding meer dan broodnodig”, constateert de fractieleider van de SPM. ,,Met de verbouwing van het MECC krijgt het gebied ontegenzeggelijk wéér een extra impuls.”

Geluidsoverlast

Wel vindt de Senioren Partij Maastricht het belangrijk dat de verbouwing van het complex wordt aangegrepen om iets te doen aan de geluidsoverlast die met name veel omwonenden van het MECC ervaren bij bijvoorbeeld Dance-evenementen. ,,Als Senioren Partij Maastricht zijn wij, net als veel bewoners van de wijken Randwyck, Céramique en Heugemerveld van mening dat isolatie en de akoestische inrichting  onderdeel dienen te zijn van dit innovatieproject, zodat geluidsoverlast bij Dance-evenementen tot het verleden behoort.”

 

 

 

Back To Top
×Close search
Zoeken